You are currently viewing Technologia lutospawania MIG/MAG
lutospawanie mig/mag

Technologia lutospawania MIG/MAG

Technologia lutospawania MIG/MAG

 Autor- Agnieszka Kiszka – Rzeczoznawca, Inspektor, Specjalista ds. szkoleń technicznych

      Lutospawanie to połączenie zalet technologii spawania i lutowania. W celu realizacji procesu lutospawania oprócz wiedzy i umiejętności spawacza, niezbędny jest również odpowiedni sprzęt, co należy rozumieć jako źródło do spawania wyposażone w linię synergiczną umożliwiającą prowadzenie tego procesu.

 

      Technologia lutospawania została opracowana w odpowiedzi  na potrzeby branży automotive. Do produkcji samochodów osobowych stosowane są różne materiały konstrukcyjne, rys. 1.

Rys. 1. Przegląd podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy samochodu osobowego.

Przy wytwarzaniu konstrukcji samochodu osobowego mamy do czynienia głównie z detalami
o niewielkich grubościach. Pomimo dynamicznego rozwoju w dziedzinie materiałoznawstwa do wytwarzania karoserii samochodowej nadal najczęściej wykorzystywanymi materiałami są stale
z powłokami ochronnymi. 

Spawanie elementów o niewielkich przekrojach, z naniesioną dodatkowo warstwą ochronną antykorozyjną (ocynkowanych) może być problematyczne ze względu na kilka aspektów:

  1. Wąskie pole parametrów procesowych;
  2. Powstawanie przepaleń elementów spawanych;
  3. Znaczne odkształcenia spawanej konstrukcji;
  4. Duża ilość odprysków spawalniczych przy spawaniu metodą MAG;
  5. Odparowanie ochronnej warstwy cynku i potrzeba ponownego cynkowania spawanych detali;
  6. Trudne warunki pracy spawacza z uwagi na emisję szkodliwych par cynku;
  7. Występowanie niezgodności spawalniczych w postaci pustek.

      Odpowiedzią na potrzeby branży automotive było opracowanie i wdrożenie do przemysłu zaawansowanych systemów spawalniczych wyposażonych w linie synergiczne pozwalające m.in. na realizację technologii lutospawania.

Czym zatem jest lutospawanie? 

      Najczęstszą odpowiedzią na zadane to pytanie jest, iż lutospawanie to połączenie spawania i lutowania i jest to odpowiedź jak najbardziej prawidłowa. Jednakże jak należy rozumieć to połączenie?

Idea opracowania technologii lutospawania MIG/MAG polega na połączeniu zalet obydwu technologii, zatem uzyskiwania wysokowydajnych spoin, co jest zaletą spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów, a także konieczności stosowania niższych ilości wprowadzonego ciepła z uwagi na temperaturę topnienia spoiwa, która podczas lutospawania jest niższa niż temperatura topnienia materiału podstawowego, rys. 2.