You are currently viewing SZKOLENIE -POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE
SZKOLENIE- POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

SZKOLENIE -POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT!

Jak mawiał starożytny grecki filozof  Heraklit- „Panta rhei kai ouden menei” – „Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu”.

     Wiadomo, że bez zmiany nie ma rozwoju. Tak samo jest też z aktualizacją wiedzy w obszarze inżynierii i techniki, gdzie w coraz większym stopniu kładzie się nacisk, aby personel wykonujący prace w zakresie połączeń mechanicznych tj. skręcania czyli dokręcania lub odkręcania rurociągów technologicznych, aparatów lub zbiorników posiadał  i wykazywał się odpowiednimi kompetencjami z udokumentowaną praktyką i wiedzą.

Powodów takiej sytuacji jest wiele, jednak najczęściej wśród nich wymienia się:

 • Pojawienie się na rynku zewnętrznych usług remontowych (outsorcing), a co się z tym wiąże ze znacznym przepływem personelu o zróżnicowanej wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym, co niejednokrotnie prowadzi do błędów w montażu mających wpływ na bezpieczeństwo i eksploatację istniejących oraz nowo budowanych linii przesyłowych i instalacji rurociągowych.
 • Producentów armatury przesyłowej i produktów do uszczelnień – producenci uszczelnień i armatury przesyłowej są szczególnie zainteresowani jakością wykonanego montażu swoich rozwiązań technologicznych, także z tego względu, że najczęściej podejrzenie przyczyny awarii połączenia mechanicznego doszukuję się zwykle na zastosowanych komponentach rurociągu i najczęściej jest kierowane na produkt i materiał uszczelniający tegoż producenta. Dotyczy to w dużym stopniu zaworów.

     Szacuje się, że wycieki z zaworów stanowią ponad połowę tj. 50% emisji niezorganizowanej do atmosfery, co powoduje przestoje serwisowe oraz zwiększenie kosztowności produkcji i utrzymania ruchu, a także generuje straty w transportowanych mediach i materiałach eksploatacyjnych.  

 • Rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii uszczelniania, a także wprowadzanie ulepszonych materiałów wymaga to podnoszenia wiedzy z zakresu właściwego doboru, montażu i zastosowania materiałów uszczelniających. Jest to przede wszystkim ważne dla zapewnienia niezawodnego działania uszczelnienia przez cały okres jego życia.
 • Inwestor, który wymaga, aby personel dokonujący przeglądów i prac montażowych był świadomy i kompetentny. Powoduje to również, że w znacznym stopniu certyfikat kompetencji osoby przeszkolonej do wykonywania połączeń kołnierzowych potwierdzony jest później w jakości wykonanej usługi, co realnie przekłada się na oszczędności związane z utrzymaniem ruchu i serwisem tego typu połączeń mechanicznych na działających instalacjach.
 • Ochrona środowiska naturalnego – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych do atmosfery, wiąże się niejednokrotnie z terminem tzw. „emisji niekontrolowanej” czyli niekontrolowanych wycieków z urządzeń realizujących procesy technologiczne.

     Szacuje się, że tego typu emisja niekontrolowana w Stanach Zjednoczonych jest na poziomie ponad 300 000 ton rocznie i podobnie wygląda to na kontynencie europejskim.

W związku z tym stanowi to około jednej trzeciej całkowitej emisji substancji organicznych z zakładów przemysłowych wydobywających się w sposób niekontrolowany w samych tylko Stanach Zjednoczonych, co niewątpliwie wpływa na środowisko naturalne generując dodatkowe straty finansowe oraz wizerunkowe firm, a także zmniejsza efektywność tych zakładów.

     Z uwagi na fakt, że szkolenie i certyfikacja personelu w zakresie połączeń kołnierzowych staje się standardem tak, jak odbywa się to w przypadku certyfikacji spawaczy, TÜV Thüringen Polska proponuje Państwu szkolenie i certyfikację w zakresie POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH w dwóch stopniach:

Stopień 1. Dla osób wykonujących połączenia kołnierzowe;

Stopień 2. Dla Nadzoru sprawującego bezpośrednio kontrolę nad procesem montażu połączeń skręcanych;

Skupiamy się przede wszystkim na solidnym przygotowaniu Kursantów pod kontem omawianych zagadnień takich jak:

 • Rodzaje połączeń kołnierzowo-śrubowych, porównanie norm dotyczących kołnierzy stalowych wg PN-EN 1092-1, PN-ISO 7005-1, ASME ANSI B16.5, norm serii DIN i innych;
 • Zależność pomiędzy wydłużaniem śrub, siłą zacisku a naciskiem na uszczelkę, dobór śrub i nakrętek stalowych wg PN-EN 1515-1, PN-EN 1515-2, dobór odpowiedniego momentu dokręcania;
 • Funkcja uszczelek, rodzaje i właściwości uszczelek;
 • Przygotowanie powierzchni przylgowej oraz sposoby magazynowania, przenoszenia i przygotowywania uszczelek pod montaż;
 • Metody montażu, metody kalkulacji momentu dokręcania śrub, wzorce;
 • Narzędzia pomiarowe i rodzaje kluczy;
 • Jak wygląda bezpieczny demontaż i montaż połączeń;

     Potwierdzeniem zdobytych kompetencji jest napisanie TESTU TEORETYCZNEGO po ukończonym szkoleniu oraz zademonstrowanie praktycznych umiejętności przez kursanta przez co rozumie się wykonanie szczelnego próbnego połączenia kołnierzowego, weryfikowanego próbą ciśnieniową.  

Po pozytywnym wyniku testu Kursant otrzymuje CERTYFIKAT  potwierdzający kompetencję spełnienia normy 1591-4.

      Serdecznie zapraszam na szkolenia, które chętnie dla Państwa poprowadzę.

Posiadamy możliwość transportu elementów/materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, stąd zapraszam do kontaktu celem przygotowania oferty,  ustalenia dogodnego dla Państwa terminu oraz miejsca szkolenia.

 

 
 
Lub zadzwoń i zapytaj mnie o inny termin.
 
 

Pozdrawiam!

Andrzej Głowacz, Specjalista ds. Spawalnictwa

tel. 724 900 964, andrzej.glowacz@tuv-thuringen.pl

=====================================

Literatura:

[1.] Publikacja ESA/FSA Nr009/98

[2.] PN-EN 1591-4_2014-02 Kołnierze i ich połączenia Część

4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w

systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie

[3.]ASME PCC-1:2019 Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly