Trzy kroki do bezpieczeństwa z TÜV THÜRINGEN

BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I URZĄDZEŃ

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń

Ocena zgodności

nowych urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektyw Unii Europejskiej

 • 2014/68/UE
 • 2010/35/UE
 • 2014/29/UE

oraz norm i przepisów

 • EN 13445
 • EN 13480
 • EN 12952
 • EN 12953
 • AD-2000 Merkblatt
 • ASME, AWS

Przeglądy okresowe urządzeń ciśnieniowych

 • cysterny kolejowe i drogowe
 • butle i wiązki gazowe oznaczone znakiem π
kocioł ciśnieniowy retro
Kontakt