TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń

  • nowych urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektyw Unii Europejskiej

2014/68/UE, 2010/35/UE, 2014/29/UE

  • oraz norm i przepisów

EN 13445, EN 13480, EN 12952, EN 12953, AD-2000 Merkblatt, ASME, AWS

  • cysterny kolejowe i drogowe
  • butle i wiązki gazowe oznaczone znakiem π