SZKOLENIA NDT

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA NDT

UWAGA!

Ważna informacja dla osób, które posiadają certyfikat w badaniach radiograficznych  RT

w stopniu 2.

Możesz już dziś poszerzyć swoje kwalifikacje o zakres z radiografii cyfrowej!

W ciągu 5 dni możesz zdobyć wiedzę i kwalifikacje do uzyskania certyfikatu RTD2!

TÜV THÜRINGEN Polska jako pierwsza i jedyna jednostka w Polsce, oferuje szkolenia z zakresu radiografii cyfrowej, które umożliwiają zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w tej dziedzinie!

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń NDT w innym, uzgodnionym wcześniej terminie.

Minimalna grupa – 6 osób.

NOWE FORMULARZE WKRÓTCE!

Zapytaj: Katarzyna Jaźwińska-Kurtas, tel. 724 900 920
badania nieniszczące

Badania nieniszczące. Badania wizualne VT(1+2)

Szkolenia 5-dniowe.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia: 

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie wizualnej; podstawy optyk i optyki geometrycznej, fotometria, soczewki ich rodzaje i zastosowanie, optyka oka i wady wzroku, rodzaje źródeł światła ich temperatura barwowa  i zastosowanie.
 4. Przyrządy kontrolno- pomiarowe stosowane w badaniach wizualnych, rodzaje, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Endoskopia przemysłowa.
 5. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 6. Zużycie i degradacja materiałów – korozja i jej rodzaje.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania wizualnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania wizualne VT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań wizualnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania wizualnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38). 

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

TERMINY  VT (1+2)

II PÓŁROCZE 2024:

2-6.09, egzamin 7.09

7-11.10, egzamin 12.10

25-29.11, egzamin 30.11

badania pt2

Badania nieniszczące. Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie
  z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych związanych z metodą magnetyczną, m.in.: prawa rządzące przepływem prądu w obwodach elektrycznych, wielkości opisujące pole magnetyczne, własności magnetyczne materiałów, wpływ kształtu i wymiarów elementu na wzbudzone w nim pole magnetyczne, pole magnetyczne prądu płynącego przez przewodnik prostoliniowy i cewkę, siłowe oddziaływanie pola magnetycznego na element ferromagnetyczny, rozmagnesowanie i jego sposoby.
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody magnetycznej, m.in.: techniki przepływu prądowego, techniki przepływu strumienia magnetycznego, cewka sztywna i elastyczna.
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV, wzorców stosowanych w badaniach magnetycznych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Rodzaje wzbudników, środki do badań magnetycznych , przyrządy
  i urządzenia do nanoszenia proszku magnetycznego, stosowane źródła światła, defektoskopy: prądowe, strumieniowe, uniwersalne, demagnetyzatory, mierniki i wskaźniki pola magnetycznego.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania magnetycznego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania magnetyczno – proszkowe MT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań magnetyczno- proszkowych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania magnetyczno- proszkowego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

TERMINY MT (1+2) 

II PÓŁROCZE 2024:

30.09-4.10, egzamin 5.10

2-6.12, egzamin 7.12

 

BADANIA PENETRACYJNE PT (1+2)

Badania nieniszczące. Badania penetracyjne PT (1+2).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych i chemicznych związanych z metodą penetracyjną, m.in. zjawiska kohezji, adhezji, zjawisko kapilary, napięcia powierzchniowego, kąta brzegowego, zwilżalności i prędkości zwilżania, temperatury zapłonu , prężności pary, tolerancji środków badawczych z materiałem badanym – korozyjności,
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody penetracyjnej,
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV , wzorców stosowanych w badaniach penetracyjnych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi, poziomy czułości zestawów penetracyjnych- badanie wzorcujące, badanie partii, kontrola użytkownika, przyrządy i urządzenia do nanoszenia środków badawczych, stosowane źródła światła.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania penetracyjnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania penetracyjne PT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań penetracyjnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania penetracyjnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

TERMINY PT (1+2) 

II PÓŁROCZE 2024:

23-27.09, egzamin 28.09

21-25.10, egzamin 26.10

SZKOLENIA UT

Badania ULTRADŹWIĘKOWE UT 1, UT2, UT (1+2)

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie badań ultradźwiękowych  zgodnie z  normą PN-EN 9712:2012. 

Dla kogo jest szkolenie:

Szkolenie dedykowane jest dla osób chcących uzyskać po raz pierwszy kwalifikacje UT 1 lub UT (1+2) lub poszerzyć zakres kwalifikacji o certyfikat kompetencji UT 2 zgodnie z normą EN ISO 9712.

Grupa docelowa to  między innymi pracownicy działów kontroli jakości,  personel nadzoru, laboratoria usługowe NDT.

Ogólny program szkolenia:

 • Historia i rozwój  badań ultradźwiękowych
 • Omówienie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w metodzie ultradźwiękowych,
 • Technika badania i systematyka badań ultradźwiękowych,
 • Środki, urządzenia badawcze  i przyrządy kontrolno – pomiarowe, 
 • Normalizacja dotycząca obiektu i techniki badania,
 • Schemat i etapy przeprowadzania badania ultradźwiękowego,
 • Instrukcja badania i protokół z badania jako elementy dokumentacji badań ultradźwiękowych
 • Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących według wymagań normy  PN-EN ISO 9712
 • Wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe: skrypt, ćwiczenia , dostęp do norm w wersji elektronicznej na szkoleniu i egzaminie,  lunch ,napoje, wydanie certyfikatu po pozytywnym ukończeniu egzaminu.

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych  oraz zajęć praktycznych. Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

 

TERMINY UT (1+2) 

II PÓŁROCZE 2024:

2-25.09, egzamin 26.09

4-27.11, egzamin 28.11

Badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne RT-F, RT-D

Badania radiograficzne uważa się za podstawową metodę badań nieniszczących
o największej wiarygodności wyników; opierającą się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania jonizującego X i gamma przez różnorodne materiały, a także zjawiska fizykochemicznego, powiązanego z możliwością uzyskania radiograficznego obrazu:

– na kliszy przez obróbkę fotochemiczną – RT-F- radiografia „tradycyjna”

– w postaci cyfrowej- RT-D- radiografia cyfrowa.

Szkolenia RT-F oferują w swoim programie zapoznanie się z metodą tradycyjną, gdzie uzyskujemy obraz na błonie radiograficznej zaczynając od prawidłowego wykonania radiogramów po ich ocenę.

Szkolenia RT-D w swoim programie oferują zapoznanie się z dwoma głównymi typami systemów radiografii cyfrowej:

 • Radiografią pośrednia (CR): W systemach CR do przechwytywania obrazów rentgenowskich używana jest płyta obrazowa wielokrotnego użytku pokryta fotostymulującym materiałem luminoforowym. Po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie płyta obrazowa jest skanowana wiązką laserową, która uwalnia zmagazynowaną energię w postaci światła. Emitowane światło jest wykrywane, przetwarzane na sygnał cyfrowy i przetwarzane w celu wygenerowania obrazu cyfrowego.
 • Radiografią bezpośrednia (DR): Systemy DR wykorzystują detektory cyfrowe, zwykle oparte na technologii krzemu amorficznego (a-Si) lub innego pierwiastka, do bezpośredniej konwersji promieni rentgenowskich na sygnały cyfrowe. Detektory te wychwytują energię promieniowania rentgenowskiego i wytwarzają cyfrowy obraz bez potrzeby stosowania pośredniego stopnia lub płyty obrazowej.

TUV Thuringen Polska oferuje szkolenia zarówno w technice tradycyjnej jak i cyfrowej, a także  możliwość uzyskania certyfikatu w stopniu: 1, 2, jak również tylko w ocenie błon radiograficznych i obrazów cyfrowych.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przeprowadzania badań radiograficznych oraz oceny wyników badań zgodnie z aktualnymi normami i innymi przepisami zarówno w metodzie tradycyjnej jak i cyfrowej.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do: personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność
w zakresie badań nieniszczących, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia badań radiograficznych oraz oceny radiogramów złączy spawanych poszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i uzyskać uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących jako certyfikowany personel.

Czas trwania

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych
i zajęć praktycznych . Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

TERMINY RT-F , RT-D

II PÓŁROCZE 2024

WKRÓTCE!

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 6 osób.