You are currently viewing UKCA
UKCA

UKCA

Ważna informacja dla wytwórców, którzy chcą wprowadzać wyroby na rynek Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2023.

Czas na umieszczenie znaku UKCA przez wytwórców dla wyrobów wprowadzanych

na rynek Wielkiej Brytanii, staje się obowiązkowy od 1 stycznia 2023 roku. *

Jeśli już masz Deklarację Zgodności

z oznakowaniem CE wydaną przez Jednostkę Notyfikowaną uznaną przez UE, skontaktuj się

z nami aby uzyskać pomoc w certyfikacji Twoich wyrobów z wykorzystaniem oznakowania UKCA

w następujących obszarach:

– Dla wytwórców materiałów na urządzenia ciśnieniowe.

– Certyfikacja zakładów wytwarzających urządzenia ciśnieniowe wg Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016, Schedule 2 paragraph 31(8) dla Modułów D, E, H, H1.

– Certyfikacja spawaczy.

– Kwalifikowanie technologii WPQR.

– Personel badań nieniszczących.

W przygotowaniu:

  • Oznakowanie CE i UKCA na wyroby konstrukcyjne (blachy, rury, pręty, odkuwki, kształtowniki).
  • Certyfikacja zakładów zgodnie z EN 1090-1i EN ISO 3834.

Mając na uwadze czas potrzebny na sporządzenia oferty i realizację procesu nadania znaku UKCA, skontaktuj się z nami jak najszybciej:

Karol Dubas, Inspector; karol.dubas@tuv-thuringen.pl; tel.: +48 724 900 941

Andrzej Głowacz, Specjalista ds Spawalnictwa; andrzej.glowacz@tuv-thuringen.pl; tel.: +48 724 900 964*regulacje obowiązujące na dzień 25.08.2022