You are currently viewing Specjalista ds certyfikacji personelu
specjalista certyfikacja personelu

Specjalista ds certyfikacji personelu

Szukamy pracownika

Poszukujemy do pracy w naszej firmie!

Jeżeli spełniasz kryteria i chcesz dołączyć do naszego zespołu – napisz do nas i wyślij swoje CV wraz z klauzulą RODO.

👉Stanowisko: SPECJALISTA DS CERTYFIKACJI PERSONELU.

✔Na czym będzie polegała Twoja praca:

 • Obsługa Klientów w obszarze kwalifikowania i certyfikowania spawaczy
 • Wystawianie certyfikatów spawaczy
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji
 • Prowadzenie bazy danych certyfikowanego personelu

✔Wymagania konieczne:

 • wykształcenie min. średnie
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz interpersonalne
 • wysoka kultura osobista
 • sumienność, skrupulatność, terminowość i dokładność
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z obszaru spawalnictwa.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • bardzo dobrą atmosferę pracy
 • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe)
 • pracę w dogodnej lokalizacji blisko Centrum Katowic
 • nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy

CV wyślij na adres: rekrutacja@tuv-thuringen.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.
 2. Pani /Pana dane będą przetwarzane, aby: ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest:
 4. Przepis prawa (art. 221 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy – w zakresie następujących danych: imię nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, jak również wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, o ile jest to niezbędne do wykonywania pracy, której dotyczy podanie. 
 5. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych, jeżeli przekazane zostaną dane inne niż wskazane powyżej.
 6. Uzasadniony interes Firmy – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy,
 7. Uzasadniony interes Firmy – w zakresie wszystkich zebranych danych osobowych – w przypadku wystąpienia z roszczeniem cywilnoprawnym lub innym związanym z procesem rekrutacji.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom do tego uprawnionym a podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wyżej wskazanych, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Co do zasady będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan rekrutuje. Po tym okresie będziemy jedynie archiwizować dane z uwagi na uzasadniony interes Firmy w przypadku wystąpienia z roszczeniem cywilnoprawnym lub innym związanym z procesem rekrutacji przez okres zgodny z przepisem art. 118 kodeksu cywilnego. W zakresie prawnie uzasadnionych interesów Firmy stanowiących podstawę przetwarzania istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wówczas przetwarzanie zostanie zakończone, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
 10. Przysługują Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych osobowych, przysługuje tylko jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe i dotyczy tylko tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do TÜV Thüringen w Niemczech.
 13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do prowadzenia procesu rekrutacji.