SPAWALNICTWO

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA

spawanie

Grupa docelowa – konstruktorzy, spawalnicy, inspektorzy, instruktorzy spawania, egzaminatorzy spawania, kontrolerzy jakości, inżynierowie jakości, personel NDT, technolodzy, audytorów, spawacze

Czas trwania – 1 dzień, 8h

Agenda:

 1. Budowa złącza spawanego
 2. Omówienie metody MAG 135
 3. Omówienie metodologii badań makroskopowych spoin
 4. Prezentacja podstawowych oznaczeń spawalniczych wg PN-EN ISO 2553
 5. Analiza zgładów makroskopowych pod kątem geometrii spoiny oraz wykazanie ograniczeń/trudności w wykonaniu złącza metodą MAG 135
 6. Dyskusja
 7. Test sprawdzający wiedzę

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!

spawanie

Grupa docelowa – spawalnicy, inżynierowie jakości, managerzy, audytorzy, kontrolerzy jakości, personel NDT, właściciele firm

Czas trwania – 1 dzień, 8h 

Agenda:

 1. Spawanie procesem specjalnym – co kryje się pod pojęciem i co się z tym wiąże
 2. Omówienie najważniejszych punktów normy PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 3834 i wykazanie różnic
 3. Omówienie dokumentów i zasobów niezbędnych do utworzenia systemu spawalniczego
 4. Prezentacja praktycznego sposobu nadzoru nad dokumentami oraz dokumentacją powykonawczą
 5. Dyskusja
 6. Test sprawdzający wiedzę

SPRAWDŹ TERMINY

HARMONOGRAM 2024 WKRÓTCE!

spawanie

Grupa docelowa – spawalnicy, kierownicy produkcji, konstruktorzy, pracownicy R&D, project managerzy, instruktorzy spawania, technolodzy procesowi, inżynierowie jakości, managerzy jakości, dyrektorzy produkcji, kontrolerzy jakości, personel NDT

Czas trwania – 1 dzień, 8h 

 – omówienie konstrukcji normy i wymagań

– omówienie niezbędnych zasobów do budowania systemu

– prezentacja przykładowych dokumentów i nadzór nad nimi

– omówienie audytu spawalniczego certyfikującego zakład

– Test sprawdzający wiedzę

SPRAWDŹ TERMINY

27 listopada, POZNAŃ

spawanie

Grupa docelowa – spawalnicy, kierownicy produkcji, konstruktorzy, pracownicy R&D, project managerzy, technolodzy procesowi, inżynierowie jakości, managerzy jakości, kontrolerzy jakości, pracownicy zaopatrzenia

Czas trwania – 1 dzień 8h 

 – spawalność materiałowa – ograniczenia związane z materiałem oraz analiza składu    chemicznego

  – spawalność produkcyjno-technologiczna – dostępne urządzenia, analiza dostępnej technologii spawania

  – spawalność projektowa – analiza projektu i zapis z przeglądu

– Test sprawdzający wiedzę

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

11 grudnia, POZNAŃ