SPAWALNICTWO

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA

spawanie

Program:

DZIEŃ 1

 1. Informacje ogólne (1,5h) :

 definicje w spawalnictwie

czynniki wpływające na spawalność

 grupy materiałowe wg ISO/TR 15608

grupy materiałów spoiw

strefa wpływu ciepła

budowa złącza spawanego

pozycje spawania wg PN-EN ISO 6947

podział na metody spawania wg PN-EN ISO 4063

gazy i mieszaniny gazów wg PN-EN ISO 14175

oznaczenia złączy spawanych wg PN-EN ISO 2553

przygotowanie złączy spawanych wg PN-EN ISO 9692

poziomy jakości złączy spawanych wg PN-EN ISO 5817

niezgodności spawalnicze

badania złączy

norma PN-EN ISO 9606 – opis, oznaczenia uprawnień na certyfikacie

zagrożenia i środki ochrony

 1. Spawanie laserowe (0,5h):

definicja spawania laserowego

zalety spawania laserowego

wady i ograniczenia spawania laserowego

zastosowanie spawarek laserowych

jakie materiały można spawać

materiały dodatkowe

gazy osłonowe

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (2h):

miejsce pracy i zasady BHP bezpiecznej pracy z urządzeniem

wymagane zabezpieczenia stanowiska pracy

wymagania indywidualnych środków ochrony operatora

wymogi zabezpieczenia wzroku operatora

mówienie poszczególnych elementów urządzenia i ich zastosowania pod

kątem pracy zgodnej z BHP

ryzyko i szkodliwość pracy z laserem klasy 4, typu Fiber

 1. Konserwacja spawarki w praktyce (1h):

wymiana chłodziwa

bezpieczna wymiana szkła ochronnego

czyszczenie i kontrola części optycznych

kontrola czystości podajnika drutu

 1. Przygotowanie spawarki do pracy (2,5h):

podłączenie urządzenia

omówienie połączeń prądowych i bezpieczników

budowa maszyny, zasady działania spawarki typu Fiber

prawidłowe ustawienie parametrów wstępnych

omówienie znaczenia poszczególnych parametrów

prawidłowe podłączanie i przygotowanie podajnika drutu

 

DZIEŃ 2

 

 1. Rozpoczęcie pracy ze spawarką (1h):

bezpieczne uruchomienie urządzenia

obsługa panelu sterowania

obsługa głowicy laserowej

obsługa podajnika drutu i współpraca ze spawarką

ustawianie parametrów spawania

ustawianie ogniskowej skupienia wiązki

podstawowe naprawy serwisowe

 1. Ustawianie parametrów prawidłowych dla każdej grubości i rodzaju materiału

(0,5h).

 1. Ustawianie ogniskowej prawidłowej dla każdej grubości i rodzaju materiału

(0,5h).

 1. Praktyczne spawanie prostych blach (2h):

stal czarna

stal nierdzewna

aluminium

 1. Praktyczne spawanie gotowych elementów (1h).
 2. Spawanie w pozycjach wymuszonych (0,5h).
 3. Spawanie stali wysokostopowych, stali ocynkowanych, trudnospawalnych

(1h).

 1. Przydatne „tricki” ułatwiające spawanie laserowe (0,5h).
 2. Egzamin (0,5h):

wybór próbki egzaminacyjnej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

przygotowanie i oczyszczenie próbki egzaminacyjnej

spawanie próbki egzaminacyjnej zgodnie z charakterystyką i instrukcją WPS,

w obecności egzaminatora

ocena wizualna spoiny przez egzaminatora

następnego dnia badanie próbki

stworzenie protokołów i potwierdzenie egzaminu certyfikatem wg PN-EN ISO 9606

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024
26-27 marca
9-10 kwietnia
7-8 maja
5-6 czerwca
spawanie

Grupa docelowa – konstruktorzy, spawalnicy, inspektorzy, instruktorzy spawania, egzaminatorzy spawania, kontrolerzy jakości, inżynierowie jakości, personel NDT, technolodzy, audytorów, spawacze

Czas trwania – 1 dzień, 8h

Agenda:

 1. Budowa złącza spawanego
 2. Omówienie metody MAG 135
 3. Omówienie metodologii badań makroskopowych spoin
 4. Prezentacja podstawowych oznaczeń spawalniczych wg PN-EN ISO 2553
 5. Analiza zgładów makroskopowych pod kątem geometrii spoiny oraz wykazanie ograniczeń/trudności w wykonaniu złącza metodą MAG 135
 6. Dyskusja
 7. Test sprawdzający wiedzę

SPRAWDŹ TERMINY

8 kwietnia 2024

spawanie

Grupa docelowa – spawalnicy, inżynierowie jakości, managerzy, audytorzy, kontrolerzy jakości, personel NDT, właściciele firm

Czas trwania – 1 dzień, 8h 

Agenda:

 1. Spawanie procesem specjalnym – co kryje się pod pojęciem i co się z tym wiąże
 2. Omówienie najważniejszych punktów normy PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 3834 i wykazanie różnic
 3. Omówienie dokumentów i zasobów niezbędnych do utworzenia systemu spawalniczego
 4. Prezentacja praktycznego sposobu nadzoru nad dokumentami oraz dokumentacją powykonawczą
 5. Dyskusja
 6. Test sprawdzający wiedzę

SPRAWDŹ TERMINY

29 kwietnia 2024

spawanie

Grupa docelowa – spawalnicy, kierownicy produkcji, konstruktorzy, pracownicy R&D, project managerzy, instruktorzy spawania, technolodzy procesowi, inżynierowie jakości, managerzy jakości, dyrektorzy produkcji, kontrolerzy jakości, personel NDT

Czas trwania – 1 dzień, 8h 

 – omówienie konstrukcji normy i wymagań

– omówienie niezbędnych zasobów do budowania systemu

– prezentacja przykładowych dokumentów i nadzór nad nimi

– omówienie audytu spawalniczego certyfikującego zakład

– Test sprawdzający wiedzę

SPRAWDŹ TERMINY

20 maja 2024

spawanie

Grupa docelowa – spawalnicy, kierownicy produkcji, konstruktorzy, pracownicy R&D, project managerzy, technolodzy procesowi, inżynierowie jakości, managerzy jakości, kontrolerzy jakości, pracownicy zaopatrzenia

Czas trwania – 1 dzień 8h 

 – spawalność materiałowa – ograniczenia związane z materiałem oraz analiza składu    chemicznego

  – spawalność produkcyjno-technologiczna – dostępne urządzenia, analiza dostępnej technologii spawania

  – spawalność projektowa – analiza projektu i zapis z przeglądu

– Test sprawdzający wiedzę

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.