RYSUNEK TECHNICZNY

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA

RYSUNEK TECHNICZNY W SPAWALNICTWIE

SZKOLENIE trwa 7 h zegarowych, zakończone  wydaniem Zaświadczenia.

NAZWA SZKOLENIA:

Rysunek techniczny w spawalnictwie

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

dla spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, monterów, ślusarzy, nadzoru spawalniczego, pracowników kontroli jakości, technologów, konstruktorów.

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu omówione zostaną zasady oznaczeń połączeń spawanych i zgrzewanych na rysunkach technicznych z szczególnym uwzględnieniem „pułapek” zastawianych przez konstruktorów na spawaczy/operatorów i technologów. Podczas szkolenia zaprezentowane będą także najczęściej stosowane procesy spawania. Program kursu obejmuje również zagadnienia oznaczania tolerancji wymiarowych oraz poziomów jakości na spawalniczych rysunkach technicznych.

Kursanci zapoznają się także ze sposobem „czytania” WPS czyli Instrukcji Technologicznych Spawania.

ILE TRWA?

Szkolenie przewidziane jest na 7 godzin zegarowych.

ZAŚWIADCZENIE

Po szkoleniu każdy z kursantów otrzyma imienne Zaświadczenie wydane przez TÜV Thüringen Polska poświadczające udział w szkoleniu.

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Rysunek techniczny w spawalnictwie” ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej interpretacji przez spawalników rysunku technicznego przygotowanego przez konstruktorów.

Efektem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu interpretacji rysunku technicznego dla spawaczy.  

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Krzysztof Cetnarowski

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
15 kwietnia
13 maja
28 czerwca