SZKOLENIA

7 h dydaktycznych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest właściwe odczytywanie rysunku izometrycznego, interpretacji oznaczeń i symboli.

Szkolenie adresowane jest w szczególności dla monterów, pracowników działu kontroli jakości spawaczy, spawalników, pracowników nadzoru spawalniczego, inżynierów oraz technologów.

Program szkolenia:

Szkolenie to łączy teorię z praktyką.

Prowadzone jest w formie warsztatów.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne).

W trakcie szkolenia  omówione zostaną m.in. zagadnienia:

  1. Elementy stanowiące system rurarski
  2. Dokumentacja techniczna
  3. Technologia montażu rurociągów
  4. Rysunek izometryczny
  5. Rzutowanie izometryczne zgodnie PN-EN ISO 6412

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV Thuringen Polska.