RYSUNEK IZOMETRYCZNY

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA

Rysunek izometryczny

7 h dydaktycznych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest właściwe odczytywanie rysunku izometrycznego, interpretacji oznaczeń i symboli.

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest w szczególności dla monterów, pracowników działu kontroli jakości spawaczy, spawalników, pracowników nadzoru spawalniczego, inżynierów oraz technologów.

PROGRAM

Szkolenie to łączy teorię z praktyką.

Prowadzone jest w formie warsztatów.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne).

W trakcie szkolenia  omówione zostaną m.in. zagadnienia:

  1. Elementy stanowiące system rurarski
  2. Dokumentacja techniczna
  3. Technologia montażu rurociągów
  4. Rysunek izometryczny
  5. Rzutowanie izometryczne zgodnie PN-EN ISO 6412

ZAŚWIADCZENIE:

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV Thuringen Polska.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu 1 uczestnika, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie.

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 GDAŃSK
16 stycznia
13 lutego
12 marca