NORMY SERII 1090

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA

szkolenia norma PN EN 1090

SZKOLENIE 2-dniowe zakończone otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozporządzenia CPR (305/2011) dotyczącego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych(elementy konstrukcyjne stalowe i aluminiowe), zasad oceny tych wyrobów wg wymagań normy EN 1090-1 oraz specyfikacji technicznych EN 1090-2 i EN 1090-3

Program szkolenia obejmuje tematy:

Ramowy program usługi
Program szkolenia obejmuje tematy:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
2. Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych według EN 1090-1:
– Wymagania dotyczące Wytwórców
– Wymagania stawiane zakładowej kontroli produkcji
– Oznakowanie CE wyrobów budowlanych
3. Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych według EN 1090-2 i EN 1090-3:
– Proces spawania– Badania nieniszczące – Połączenia mechaniczne – Ochrona antykorozyjna

4. System zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do Rozporządzenia 305/2011 (CPR) i wyrobów budowlanych.

MIEJSCE SZKOLENIA
 

Katowice lub Szczecin

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Normy serii PN-EN 1090 w praktyce” ma na celu przekazanie wiedzy na temat wytycznych Dyrektywy wyrobów budowlanych, zasad oceny zgodności elementów konstrukcyjnych wg normy EN 1090-1 oraz wymagań technicznych dotyczących wykonywania konstrukcji stalowych według EN 1090-2 oraz ZKP.

Efektem szkolenia jest znajomość wytycznych norm serii EN 1090.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

SZKOLENIE 2-dniowe zakończone otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozporządzenia CPR (305/2011) dotyczącego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych(elementy konstrukcyjne stalowe i aluminiowe), zasad oceny tych wyrobów wg wymagań normy EN 1090-1 oraz specyfikacji technicznych EN 1090-2 i EN 1090-3 oraz ISO 3834.

 

Efektem szkolenia jest znajomość wytycznych norm serii EN 1090 i ISO 3834.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w terminach poza harmonogramem, uzgodnionym wcześniej. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024
23.kwietnia
14.maja
11.czerwca

SPRAWDŹ TERMINY

EN 1090 i ISO 3834
23-24.kwietnia
14-15.maja
11-12.czerwca