Trzy kroki do bezpiecze艅stwa z T脺V TH脺RINGEN

CERTYFIKACJA WYROB脫W

T脺V TH脺RINGEN. Bezpiecze艅stwo w dobrych r臋kach.

Certyfikacja wyrob贸w

Certyfikacja wyrob贸w

Jako T脺V Th眉ringen Polska posiadamy akredytacj臋 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr
AC 214 (zobacz na stronie – PCA) i jeste艣my Jednostk膮 Notyfikowan膮 o numerze 2827

(zobacz na stronie – Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System ).

Akredytacja PCA TUV Thuringen
KOMUNIKATY

Komunikat nr 01 z dnia 10.01.2023 dotycz膮cy PN-EN 15085-2:2021-03

Szanowni Pa艅stwo,

w zwi膮zku z publikacj膮 nowego wydania normy PN-EN 15085-2:2021-03 oraz udzielon膮 przez PCA akredytacj膮 AC214 (obejmuj膮c膮 鈥瀞tare鈥 i 鈥瀗owe鈥 wydanie powy偶szej normy) informujemy, 偶e TUV Thuringen Polska przyjmuje wnioski o certyfikacj臋 tylko na zgodno艣膰 z 鈥瀗owym鈥 wydaniem normy PN-EN 15085-2.

聽聽聽聽 Na 偶yczenie Klient贸w istnieje mo偶liwo艣膰 certyfikacji lub nadzoru na zgodno艣膰 ze starymi normami do dnia 31.03.2024. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Certyfikacji TTP:

telefon: 32 723 25 04 lub e-mail: biuro@tuv-thuringen.pl

聽聽聽聽聽 Zdecydowanie rekomendujemy聽 naszym Klientom zaktualizowanie swoich certyfikacji, celem dostosowania ich do najnowszego wydania normy EN 15085-2, podczas najbli偶szych ocen nadzoru lub wcze艣niej, po uzgodnieniu terminu z Centrum Certyfikacji TTP.

Aktualizacja certyfikacji pozwoli unikn膮膰 ryzyka zwi膮zanego z niespe艂nianiem wymaga艅 Waszych partner贸w biznesowych/kontrahent贸w dotycz膮cych posiadania certyfikat贸w wydanych w oparciu o aktualnie obowi膮zuj膮ce normy.

Dominik Bartecki

Dyrektor Centrum Certyfikacji

TUV Thuringen Polska

****************************

Komunikat nr 02 z dnia 10.01.2023 dotycz膮cy nowych wyda艅 norm serii PN-EN ISO 3834 oraz dokumentu EA 6/02:M2022

Szanowni Pa艅stwo,

w zwi膮zku z publikacj膮 nowych wyda艅 norm:

PN-EN ISO 3834-2:2021-09

PN-EN ISO 3834-3:2021-09

PN-EN ISO 3834-4:2021-09

oraz wej艣ciem w 偶ycie postanowie艅 dokumentu EA 6/02:M2022 informujemy, 偶e od dnia 11.01.2023 TUV Thuringen Polska聽 prowadzi procesy certyfikacji i nadzor贸w wg wymaga艅 鈥瀗owych鈥 wyda艅 norm serii PN-EN ISO 3834 z roku 2021.

W przypadku pyta艅 prosimy o kontakt pod numerem: 32 723 25 04

lub e-mail: biuro@tuv-thuringen.pl

Dominik Bartecki

Dyrektor Centrum Certyfikacji

TUV Thuringen Polska

EN ISO 3834

W EN ISO 3834 okre艣lono wymagania jako艣ci odpowiednie dla proces贸w spawania materia艂贸w metalowych. Wymagania mog膮 by膰 adaptowane dla innych proces贸w spawania. 

Te wymagania odnosz膮 si臋 tylko do tych aspekt贸w jako艣ci wyrob贸w, na kt贸re mo偶e wp艂ywa膰 spawanie, przy czym nie s膮 one przyporz膮dkowane 偶adnej okre艣lonej grupie wyrob贸w.


ISO 3834 zosta艂a tak przygotowana tak, 偶e:

 • jest niezale偶na od typu wytwarzanej konstrukcji;
 • definiuje wymagania jako艣ci dotycz膮ce spawania w warsztatach produkcyjnych i/lub na monta偶u;
 • ustala wytyczne dla opisania zdolno艣ci wytw贸rcy do wytwarzania konstrukcji, kt贸re spe艂niaj膮 okre艣lone wymagania;
 • ustala baz臋 dla oceny zdolno艣ci spawalniczych wytw贸rcy.

ISO 3834 mo偶e by膰 stosowana w r贸偶nych sytuacjach. Zaleca si臋, aby wytw贸rca wybra艂 jedn膮 z trzech cz臋艣ci, kt贸re ustalaj膮 r贸偶ne poziomy wymaga艅 jako艣ci, bazuj膮c na nast臋puj膮cych kryteriach odniesionych do wyrobu:

 • zakres i znaczenie wyrob贸w o decyduj膮cym znaczeniu dla bezpiecze艅stwa;
 • z艂o偶ono艣膰 produkcji;
 • zakres produkowanych wyrob贸w;
 • zakres zastosowanych r贸偶ni膮cych si臋 materia艂贸w;
 • stopie艅 do kt贸rego mog膮 wyst臋powa膰 problemy metalurgiczne;
 • stopie艅 do kt贸rego niezgodno艣ci produkcyjne wywieraj膮 wp艂yw na wykonanie wyrobu

EN 1090

Norma PN-EN 1090 wymaga od producent贸w obowi膮zkowego znakowania znakiem CE wytwarzanych element贸w konstrukcyjnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub zespolonych stalowo-betonowych wprowadzanych do obrotu na rynek Unii Europejskiej.

Norma PN-EN 1090 鈥濿ykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych鈥 sk艂ada si臋 z pi臋ciu cz臋艣ci:

Cz臋艣膰 1 – Zasady oceny zgodno艣ci element贸w konstrukcyjnych (norma zharmonizowana z CPR);
Cz臋艣膰 2 – Wymagania techniczne dotycz膮ce konstrukcji stalowych;
Cz臋艣膰 3 – Wymagania techniczne dotycz膮ce konstrukcji aluminiowych;
Cz臋艣膰 4 – Wymagania techniczne dotycz膮ce profilowanych na zimno stalowych element贸w  konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dach贸w, sufit贸w, strop贸w i 艣cian;
Cz臋艣膰 5 – Wymagania techniczne dotycz膮ce profilowanych na zimno aluminiowych element贸w konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dach贸w, sufit贸w, strop贸w i 艣cian.

ROZPORZ膭DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj膮ce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob贸w budowlanych i uchylaj膮ce dyrektyw臋 Rady 89/106/EWG 305/2011 (zwane CPR) oraz transpozycja tego rozporz膮dzenia do prawodawstwa krajowego w formie Ustawy o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z p贸藕n. zmianami), Ustawy 鈥濸rawo budowlane鈥 (Dz. U. 1994.89.414 z p贸藕n. zmianami) oraz Ustawy o systemach oceny zgodno艣ci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542 z p贸藕n. zmianami) nak艂ada na Wytw贸rc臋 obowi膮zek prawny wdro偶enia i certyfikacji zak艂adu produkcyjnego i zak艂adowej kontroli produkcji. Certyfikacja zgodno艣ci Zak艂adowej Kontroli Produkcji mo偶e by膰 prowadzona tylko przez notyfikowane do tego celu jednostki (tzw. Jednostki Notyfikowane). Wyroby wytwarzane w ramach certyfikowanej Zak艂adowej Kontroli Produkcji musz膮 posiada膰 oznakowanie CE oraz ustalone charakterystyki przywo艂ane w Deklaracji W艂a艣ciwo艣ci U偶ytkowych.

System dokumentowania kontroli powinien gwarantowa膰 jednolit膮 interpretacj臋 zapewnienia jako艣ci i umo偶liwi膰 osi膮gni臋cie wymaganych cech wyrobu oraz efektywno艣ci dzia艂ania systemu zak艂adowej kontroli produkcji.

EN 15085

Certyfikacja skierowana jest do:

 • producent贸w pojazd贸w szynowych i ich cz臋艣ci sk艂adowych,
 • organizacji 艣wiadcz膮cych us艂ugi spawalnicze dla bran偶y kolejowej,
 • wewn臋trznych jednostek organizacyjnych 艣wiadcz膮cych us艂ugi monta偶u lub remontu pojazd贸w szynowych przy u偶yciu technik spawalniczych.

Seria norm EN 15085 dotyczy spawania materia艂贸w metalicznych w procesie produkcji i obs艂ugi pojazd贸w szynowych i ich cz臋艣ci sk艂adowych. 

Norma EN 15085 definiuje poziom klasyfikacji a tak偶e wymagania dotycz膮ce zak艂ad贸w spawalniczych i procedury kwalifikowania zak艂ad贸w spawalniczych. Okre艣la wymagania certyfikacji i jako艣ci procesu spawania podczas prac zwi膮zanych z budow膮 i napraw膮 pojazd贸w szynowych i ich cz臋艣ci sk艂adowych z uwzgl臋dnieniem parametr贸w w艂a艣ciwych dla kolei. Stanowi istotne ogniwo pomi臋dzy wymaganiami technicznymi okre艣lonymi podczas projektowania, a osi膮gni臋ciem odpowiedniej jako艣ci z艂膮czy spawanych podczas produkcji i wykazaniem wymaganej jako艣ci podczas kontroli.

Powi膮zanie takie mo偶na osi膮gn膮膰 przez zdefiniowanie klasy jako艣ci z艂膮cza spawanego podczas projektowania, opartej na wsp贸艂czynnikach bezpiecze艅stwa i napr臋偶enia istotnych dla zastosowa艅 zwi膮zanych z kolej膮. Poziomy jako艣ci niedoskona艂o艣ci s膮 przypisane do klas jako艣ci z艂膮czy spawanych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jako艣ci okre艣lonego na etapie projektowania. Na podstawie klas jako艣ci z艂膮cz spawanych okre艣lane s膮 poziomy klasyfikacji dla produkcji, a tak偶e kontroli i pr贸b oraz kwalifikacji pracownik贸w.

Certyfikacja zak艂ad贸w spawalniczych opiera si臋 na trzech poziomach klasyfikacji (CL – poziom 1 do 3). 

Poziom 1 do 3 jest zale偶ny od klasy jako艣ci z艂膮cza spawanego CP A do CP D dla z艂膮czy spawanych okre艣lonych w EN 15085-3.

Wymagania dotycz膮ce jako艣ci dla zak艂ad贸w spawalniczych wykonuj膮cych prace na pojazdach szynowych, ich cz臋艣ciach sk艂adowych i podzespo艂ach s膮 okre艣lone w serii norm EN ISO 3834. W zale偶no艣ci od poziomu certyfikacji, wymagane jest spe艂nienie wymaga艅 EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 lub EN ISO 3834-4.

most certyfikacja wyrob贸w
Kontakt
Dominik_Bartecki