You are currently viewing Audyty zdalne
coronavirus audyty zdalne

Audyty zdalne

Audyty zdalne

W związku z sytuacją nadzwyczajną wywołaną stanem pandemii koronawirusa Covid-19, kierując się troską o zdrowie Klientów i naszych pracowników, oferujemy dodatkowo możliwość prowadzenia ocen (audytów i inspekcji) także w formie zdalnej i  częściowo zdalnej przy użyciu Technik Informacyjno-Komunikacyjnych i zachowaniu dodatkowych wymogów bezpieczeństwa.

Prosimy o zapoznanie się z Załącznikiem opisującym warunki i zasady obowiązujące podczas audytu zdalnego.

Dziękujemy i zapraszamy!