ANTYKOROZJA

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

SZKOLENIA

ANTYKOROZJA

Kurs dedykowany jest dla osób mających minimalne doświadczenie związane z pracami antykorozyjnymi.

Szkolenie prowadzone jest przez eksperta i praktyka na co dzień związanego z omawianą branżą.

Dokumenty związane

PN EN 1090-2;2018; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

PN EN ISO 12944 –wszystkie części od 1 do 9; Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

Cel kursu

Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powierzchni oraz powłok antykorozyjnych wg serii norm ISO 12944.

W trakcie zajęć, każdy z uczestników nabędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną niezbędną przy pracach odnośnie zabezpieczeń antykorozyjnych. Kursant pozna wszelkie kryteria dotyczące sprawdzania jakości przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych, jak również nabędzie praktycznej umiejętności z obsługi niezbędnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyska kwalifikacje do kontroli i odbioru przygotowanej powierzchni oraz powłok antykorozyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, które są podstawą certyfikacji.

Okres ważności certyfikatu wynosi pięć lat. Po upływie pierwszego okresu ważności certyfikatu, okres ważności może być przedłużony przez jednostkę certyfikującą na nowy pięcioletni okres.

Kurs dla Kontrolerów powłok antykorozyjnych obejmuje 28 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych i 12 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych.

Przez jednostkę szkoleniową rozumie się:

– 45 min zajęć w przypadku wykładów teoretycznych;

– 60 min zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych.

Do czasu trwania kursu należy zaliczyć również czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbędzie się za pomocą pisemnego egzaminu testowego oraz do 5 pytań otwartych, natomiast w przypadku wiedzy praktycznej – przeprowadzenia badań testowych – przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz powierzchni z systemami malarskimi. Łączny czas końcowy potrzebny na egzamin wynosi maksymalnie 4 godziny.

Plan szkolenia:

Teoria

1.Korozja stali – podstawowe informacje, podział;

2.Klasyfikacja środowisk wg ISO 12944, kategorie korozyjności atmosfery, wody i gruntu.

3.Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją – wybrane sposoby, Ochrona powłokowa, anodowa, katodowa.

4.Zasady projektowania konstrukcji w aspekcie trwałości i efektywności ochrony antykorozyjnej.

5.Sposoby przygotowania powierzchni.

6.Rodzaje farb i systemy antykorozyjne.

7.Omówienie metod aplikacji farb.

8.Wymagania klimatyczne w pracach antykorozyjnych.

9.Występujące wady powłok – rodzaje i przyczyny ich powstawania, sposoby zapobiegania. Metody naprawy.

10.Badania i testy sprawdzające przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłok antykorozyjnych. Kryteria odbioru.

11.Badania i testy powłok malarskich. Kryteria odbioru.

Praktyka

1.Badania i testy sprawdzające przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłok antykorozyjnych.

2.Badania i testy sprawdzające systemy powłokowych – nieniszczące i niszczące.

Egzamin

Część teoretyczna + praktyczna

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE

26-30 SIERPNIA
21-26 PAŹDZIERNIKA
9-13 GRUDNIA