You are currently viewing Szukamy pracownika
rekrutacja

Szukamy pracownika

Szukamy pracownika

Poszukujemy do pracy w naszej siedzibie!

Jeżeli jesteś zainteresowany, spełniasz kryteria i chcesz dołączyć do naszego zespołu – napisz do nas i wyślij swoje CV.

👉Stanowisko: Specjalista ds. Certyfikacji

❓Jaki będzie zakres obowiązków❓

– praca zgodnie z dokumentacją systemową obowiązującą w Centrum Certyfikacji (CC) TÜV Thüringen Polska,
– nadzór i koordynacja nad prowadzonymi w CC procesami certyfikacji,
– dbanie o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów,
– współpraca z Inspektorami i Audytorami podczas procesu certyfikacji,
– kontakt z klientem.

❓Co oferujemy❓

– atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
– miłą atmosferę,
– ubezpieczenie na życie,
– prywatną opiekę medyczną,
– niezbędne narzędzia potrzebne do wykonywania powierzonych obowiązków,
– szkolenia.

❓Jakie mamy oczekiwania❓

– wykształcenie minimum średnie,
– znajomość języka angielskiego w stopniu min. B2 umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie,
– znajomość pakietu Microsoft Office,
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność i dokładność.

✔Mile widziane:
– otwartość na nowe wyzwania i poszerzanie swojej wiedzy,
– umiejętność radzenia sobie w szybko zmieniających się warunkach,
– doświadczenie w zakresie systemów zarządzania jakością będzie dodatkowym atutem.
(Orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej nie dyskwalifikuje potencjalnego kandydata z procesu rekrutacji).

 

Prosimy wysłać CV na adres: rekrutacja@tuv-thuringen.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Informacje o danych osobowych:

Na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-599 przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód, KRS 0000739616.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 6 ust 1 lit b RODO , w celu podjęcia działań rekrutacyjnych oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody powyżej w celu uczestnictwa w innych procesach rekrutacyjnych Administratora danych.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora danych, zaangażowani w proces rekrutacji oraz realizacji zatrudnienia.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, do czasu odwołania przez Panią/Pana tej zgody.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

– prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),

– prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO),

– prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO),

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do przystąpienia do rekrutacji, a tym samym ich brak będzie skutkował brakiem Pana/Pani udziału,

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

– W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacja@tuv-thuringen.pl