PROGRAM ROZWOJU KWALIFIKACJI

TÜV THÜRINGEN. Bezpieczeństwo w dobrych rękach.

Szkolenia

BADANIA NIENISZCZĄCE (NDT)

UWAGA! Ważna informacja dla osób, które posiadają certyfikat w badaniach radiograficznych w stopniu 2.

Możesz już dziś poszerzyć swoje kwalifikacje o zakres z radiografii cyfrowej!

W ciągu 5 dni możesz zdobyć wiedzę i kwalifikacje do uzyskania certyfikatu RTD2!

TÜV THÜRINGEN Polska jako pierwsza i jedyna jednostka w Polsce, oferuje szkolenia z zakresu radiografii cyfrowej, które umożliwiają zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w tej dziedzinie!

Badania nieniszczące. Badania wizualne VT(1+2)

Szkolenia 5-dniowe.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia: 

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie wizualnej; podstawy optyk i optyki geometrycznej, fotometria, soczewki ich rodzaje i zastosowanie, optyka oka i wady wzroku, rodzaje źródeł światła ich temperatura barwowa  i zastosowanie.
 4. Przyrządy kontrolno- pomiarowe stosowane w badaniach wizualnych, rodzaje, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Endoskopia przemysłowa.
 5. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 6. Zużycie i degradacja materiałów – korozja i jej rodzaje.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania wizualnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania wizualne VT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań wizualnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania wizualnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38). 

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

Badania nieniszczące. Badania penetracyjne PT (1+2).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych i chemicznych związanych z metodą penetracyjną, m.in. zjawiska kohezji, adhezji, zjawisko kapilary, napięcia powierzchniowego, kąta brzegowego, zwilżalności i prędkości zwilżania, temperatury zapłonu , prężności pary, tolerancji środków badawczych z materiałem badanym – korozyjności,
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody penetracyjnej,
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV , wzorców stosowanych w badaniach penetracyjnych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi, poziomy czułości zestawów penetracyjnych- badanie wzorcujące, badanie partii, kontrola użytkownika, przyrządy i urządzenia do nanoszenia środków badawczych, stosowane źródła światła.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania penetracyjnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania penetracyjne PT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań penetracyjnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania penetracyjnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

Badania nieniszczące. Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie
  z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych związanych z metodą magnetyczną, m.in.: prawa rządzące przepływem prądu w obwodach elektrycznych, wielkości opisujące pole magnetyczne, własności magnetyczne materiałów, wpływ kształtu i wymiarów elementu na wzbudzone w nim pole magnetyczne, pole magnetyczne prądu płynącego przez przewodnik prostoliniowy i cewkę, siłowe oddziaływanie pola magnetycznego na element ferromagnetyczny, rozmagnesowanie i jego sposoby.
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody magnetycznej, m.in.: techniki przepływu prądowego, techniki przepływu strumienia magnetycznego, cewka sztywna i elastyczna.
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV, wzorców stosowanych w badaniach magnetycznych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Rodzaje wzbudników, środki do badań magnetycznych , przyrządy
  i urządzenia do nanoszenia proszku magnetycznego, stosowane źródła światła, defektoskopy: prądowe, strumieniowe, uniwersalne, demagnetyzatory, mierniki i wskaźniki pola magnetycznego.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania magnetycznego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania magnetyczno – proszkowe MT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań magnetyczno- proszkowych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania magnetyczno- proszkowego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

Badania radiograficzne RT-F, RT-D

Badania radiograficzne uważa się za podstawową metodę badań nieniszczących
o największej wiarygodności wyników; opierającą się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania jonizującego X i gamma przez różnorodne materiały, a także zjawiska fizykochemicznego, powiązanego z możliwością uzyskania radiograficznego obrazu:

– na kliszy przez obróbkę fotochemiczną – RT-F- radiografia „tradycyjna”

– w postaci cyfrowej- RT-D- radiografia cyfrowa.

Badaniu radiograficznemu mogą być poddane wyroby z różnych materiałów jak: stal, ceramika, drewno, guma, tworzywa sztuczne, betony, stosowane są do badania materiałów, wyrobów i złączy spawanych wykonanych ze stali, aluminium, miedzi i tytanu oraz ich stopów. W zależności od stosowanych źródeł promieniowania gamma lub rentgenowskiego możemy prześwietlać obiekty o grubościach od kilku do kilkuset milimetrów. Przy zastosowaniu badań radiograficznych możliwe jest określenie wielkości niezgodności, jej położenia i rodzaju.

Szkolenia RT-F oferują w swoim programie zapoznanie się z metodą tradycyjną, gdzie uzyskujemy obraz na błonie radiograficznej zaczynając od prawidłowego wykonania radiogramów po ich ocenę.

Szkolenia RT-D w swoim programie oferują zapoznanie się z dwoma głównymi typami systemów radiografii cyfrowej:

 • Radiografią pośrednia (CR): W systemach CR do przechwytywania obrazów rentgenowskich używana jest płyta obrazowa wielokrotnego użytku pokryta fotostymulującym materiałem luminoforowym. Po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie płyta obrazowa jest skanowana wiązką laserową, która uwalnia zmagazynowaną energię w postaci światła. Emitowane światło jest wykrywane, przetwarzane na sygnał cyfrowy i przetwarzane w celu wygenerowania obrazu cyfrowego.
 • Radiografią bezpośrednia (DR): Systemy DR wykorzystują detektory cyfrowe, zwykle oparte na technologii krzemu amorficznego (a-Si) lub innego pierwiastka, do bezpośredniej konwersji promieni rentgenowskich na sygnały cyfrowe. Detektory te wychwytują energię promieniowania rentgenowskiego i wytwarzają cyfrowy obraz bez potrzeby stosowania pośredniego stopnia lub płyty obrazowej.

TUV Thuringen Polska oferuje szkolenia zarówno w technice tradycyjnej jak i cyfrowej, a także  możliwość uzyskania certyfikatu w stopniu: 1, 2, jak również tylko w ocenie błon radiograficznych i obrazów cyfrowych.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przeprowadzania badań radiograficznych oraz oceny wyników badań zgodnie z aktualnymi normami i innymi przepisami zarówno w metodzie tradycyjnej jak i cyfrowej.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do: personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność
w zakresie badań nieniszczących, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia badań radiograficznych oraz oceny radiogramów złączy spawanych poszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i uzyskać uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących jako certyfikowany personel.

Czas trwania

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych
i zajęć praktycznych . Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Badania radiograficzne RT-F, RT-D

Badania radiograficzne uważa się za podstawową metodę badań nieniszczących
o największej wiarygodności wyników; opierającą się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania jonizującego X i gamma przez różnorodne materiały, a także zjawiska fizykochemicznego, powiązanego z możliwością uzyskania radiograficznego obrazu:

– na kliszy przez obróbkę fotochemiczną – RT-F- radiografia „tradycyjna”

– w postaci cyfrowej- RT-D- radiografia cyfrowa.

Badaniu radiograficznemu mogą być poddane wyroby z różnych materiałów jak: stal, ceramika, drewno, guma, tworzywa sztuczne, betony, stosowane są do badania materiałów, wyrobów i złączy spawanych wykonanych ze stali, aluminium, miedzi i tytanu oraz ich stopów. W zależności od stosowanych źródeł promieniowania gamma lub rentgenowskiego możemy prześwietlać obiekty o grubościach od kilku do kilkuset milimetrów. Przy zastosowaniu badań radiograficznych możliwe jest określenie wielkości niezgodności, jej położenia i rodzaju.

Szkolenia RT-F oferują w swoim programie zapoznanie się z metodą tradycyjną, gdzie uzyskujemy obraz na błonie radiograficznej zaczynając od prawidłowego wykonania radiogramów po ich ocenę.

Szkolenia RT-D w swoim programie oferują zapoznanie się z dwoma głównymi typami systemów radiografii cyfrowej:

 • Radiografią pośrednia (CR): W systemach CR do przechwytywania obrazów rentgenowskich używana jest płyta obrazowa wielokrotnego użytku pokryta fotostymulującym materiałem luminoforowym. Po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie płyta obrazowa jest skanowana wiązką laserową, która uwalnia zmagazynowaną energię w postaci światła. Emitowane światło jest wykrywane, przetwarzane na sygnał cyfrowy i przetwarzane w celu wygenerowania obrazu cyfrowego.
 • Radiografią bezpośrednia (DR): Systemy DR wykorzystują detektory cyfrowe, zwykle oparte na technologii krzemu amorficznego (a-Si) lub innego pierwiastka, do bezpośredniej konwersji promieni rentgenowskich na sygnały cyfrowe. Detektory te wychwytują energię promieniowania rentgenowskiego i wytwarzają cyfrowy obraz bez potrzeby stosowania pośredniego stopnia lub płyty obrazowej.

TUV Thuringen Polska oferuje szkolenia zarówno w technice tradycyjnej jak i cyfrowej, a także  możliwość uzyskania certyfikatu w stopniu: 1, 2, jak również tylko w ocenie błon radiograficznych i obrazów cyfrowych.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przeprowadzania badań radiograficznych oraz oceny wyników badań zgodnie z aktualnymi normami i innymi przepisami zarówno w metodzie tradycyjnej jak i cyfrowej.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do: personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność w zakresie badań nieniszczących, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia badań radiograficznych oraz oceny radiogramów złączy spawanych poszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i uzyskać uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących jako certyfikowany personel.

Czas trwania

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych
i zajęć praktycznych . Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 6 osób.

Badania wizualne VT (1+2) multisektor wyrobów

4550
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 5 dni
 • 12-16 czerwca, EGZAMIN 17 czerwca
 • 04-08 września, EGZAMIN 9 września
 • 23-27 października, EGZAMIN 28 października
 • 20-24 listopada EGZAMIN 25 listopada
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

Badania penetracyjne PT (1+2) multisektor wyrobów

4650
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 5 dni
 • 26-30 czerwca
 • 9-13 października, EGZAMIN 14 października
 • 13-17 listopada, EGZAMIN 18 listopada
 • 11-15 grudnia, EGZAMIN 16 grudnia
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2) multisektor wyrobów

4650
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 5 dni
 • 18-22 września, EGZAMIN 23 września
 • 23-27 października, EGZAMIN 28 października
 • 4-8 grudnia, EGZAMIN 9 grudnia
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RT(1+2)

8700
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 15 dni
 • 28 sierpnia - 15 września, EGZAMIN 16 września
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RT(1+2)*

6 500
/PLN netto
 • *kurs dla osób z wykształceniem wyższym technicznym
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 9 dni
 • 28 sierpnia - 7 września, EGZAMIN 8 września
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RT1

5 200
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 5 dni
 • 28 sierpnia - 1 września, EGZAMIN 2 września
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RT2

6 800
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 10 dni
 • 28 sierpnia - 8 września, EGZAMIN 9 września
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RTFI2

5 125
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 8 dni
 • 28 sierpnia - 6 września, EGZAMIN 7 września
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RTD(1+2)

10 400
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 15 dni
 • 25 września - 13 października, EGZAMIN 14 października
 • Pszczółki, ul. Ks. J. Popiełuszki 1
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RTD(1+2)*

8 000
/PLN netto
 • *kurs dla osób z wykształceniem wyższym technicznym
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 9dni
 • 25 września - 5 października, EGZAMIN 6 października
 • Pszczółki, ul. Ks. J. Popiełuszki 1
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RTD1

6 200
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 10 dni
 • 25 września - 6 października, EGZAMIN 7 października
 • Pszczółki, ul. Ks. J. Popiełuszki 1
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RTD2

8 250
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 10 dni
 • 25 września - 6 października, EGZAMIN 7 października
 • Pszczółki, ul. Ks. J. Popiełuszki 1
 • Certyfikat

NOWOŚĆ!

Badania radiograficzne RTDI2

6 175
/PLN netto
 • CENA Z EGZAMINEM
 • 8 dni
 • 25 września - 4 października, EGZAMIN 5 października
 • Pszczółki, ul. Ks. J. Popiełuszki 1
 • Certyfikat

RYSUNEK TECHNICZNY W SPAWALNICTWIE

SZKOLENIE trwa 7 h zegarowych, zakończone jest wydaniem Zaświadczenia.

NAZWA SZKOLENIA:

Rysunek techniczny w spawalnictwie

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

dla spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, monterów, ślusarzy, nadzoru spawalniczego, pracowników kontroli jakości, technologów, konstruktorów.

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu omówione zostaną zasady oznaczeń połączeń spawanych i zgrzewanych na rysunkach technicznych z szczególnym uwzględnieniem „pułapek” zastawianych przez konstruktorów na spawaczy/operatorów i technologów. Podczas szkolenia zaprezentowane będą także najczęściej stosowane procesy spawania. Program kursu obejmuje również zagadnienia oznaczania tolerancji wymiarowych oraz poziomów jakości na spawalniczych rysunkach technicznych.

Kursanci zapoznają się także ze sposobem „czytania” WPS czyli Instrukcji Technologicznych Spawania.

ILE TRWA?

Szkolenie przewidziane jest na 7 godzin zegarowych.

ZAŚWIADCZENIE

Po szkoleniu każdy z kursantów otrzyma imienne Zaświadczenie wydane przez TÜV Thüringen Polska poświadczające udział w szkoleniu.

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Rysunek techniczny w spawalnictwie” ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej interpretacji przez spawalników rysunku technicznego przygotowanego przez konstruktorów.

Efektem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu interpretacji rysunku technicznego dla spawaczy.  

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Krzysztof Cetnarowski

Rysunek techniczny w spawalnictwie

900
/PLN netto
 • 7 H
 • 20 września
 • 15 listopada
 • Katowice, Ul. Żeliwna 38
 • Zaświadczenie

SPAWALNICTWO

SZKOLENIE trwa 6 h zegarowych, zakończone jest wydaniem Zaświadczenia.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • dla osób chcących nabyć bądź pogłębić wiedzę z zakresu technologii spajania stali z powłokami
  ochronnymi. 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje omówienie głównych gatunków stali z powłokami ochronnymi. Kolejno na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze metody spajania tych materiałów konstrukcyjnych. Główną częścią szkolenia jest blok dotyczący spawania, lutospawania i lutowania stali ocynkowanych. Na szkoleniu zostanie również omówiona problematyka związana ze spajanie tych materiałów i sposoby zapobiegania niezgodnościom typowym dla stali ocynkowanych. 

Cel edukacyjny

Szkolenie „Połączenia spawane ze stali ocynkowanej” ma na celu przekazanie wiedzy na temat najważniejszych metod spajania (spawanie, lutospawanie i lutowanie) stali ocynkowanej oraz sposobów zapobiegania niezgodnościom typowym dla tych stali.

Efektem przyswojenia wiedzy jest znajomość ogólnych metod spajania stali ocynkowanej w szczególności rodzajów spawania tego gatunku stali.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Agnieszka Kiszka 

SZKOLENIE trwa 5 h zegarowych, zakończone jest wydaniem Zaświadczenia.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • dla osób chcących pozyskać wiedze o materiałach z grupy stali DUPLEX.

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu omówione zostaną główne gatunki stali DUPLEX. Szkolenie obejmuje analizę metod spawania stali DUPLEX. Kursant zapozna się także z materiałami dodatkowymi do spawania tych stali. Przybliżona zostanie problematyka spawania tych materiałów wraz z typowymi niezgodnościami i sposobami zapobiegania wyrobom wadliwym.  

Cel edukacyjny

Szkolenie „Spawalność rożnych gatunków stali DUPLEX” ma na celu przekazanie wiedzy na temat stali DUPLEX; metod jej spawania, typowych niezgodności oraz sposobów zapobiegania wyrobom wadliwym. 

Efektem przyswojenia wiedzy jest teoretyczna znajomość zagadnień związanych z metodami spawania oraz zapobieganie wadliwych połączeń stali DUPLEX.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Agnieszka Kiszka

SZKOLENIE trwa 6 h zegarowych, zakończone jest wydaniem Zaświadczenia.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • Dla osób chcących nabyć bądź poszerzyć i uaktualnić wiedzę z zakresu spawania z wykorzystaniem najpopularniejszych metod.

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione najbardziej popularne metody spawania stosowane w Polsce, a także nowości z ostatnich kilku lat. Szkolenie przybliży kursantowi zarówno tradycyjne warianty spawania MIG/MAG, jak również warianty niskoenergetyczni i najnowsze trendy z zakresu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów. W przypadku metody 141 poruszone zostaną zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją spawania TIG. Przybliżona zostanie tematyka spawania orbitalnego TIG. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną również spawanie laserowe, także ręczne i spawanie hybrydowe (laser+MAG).

Cel edukacyjny

Szkolenie „Wybrane metody spawania: MIG/MAG, TIG, laserowe, hybrydowe” ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej najbardziej popularnych metod spawania oraz nowości w tym obszarze.

Efektem przyswojenia wiedzy jest teoretyczna znajomość zagadnień dotyczących wybranych metod spawania  (TIG, MIG/MAG, laserowe, ręczne i hybrydowe) wraz z najnowocześniejszymi rozwiązaniami rynkowymi.  

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Agnieszka Kiszka

Szkolenie  2 dniowe. Kończy się wydaniem CERTYFIKATU OPERATORA wg PN-EN ISO 14732

 

 • POZIOM PODSTAWOWY
 • POZIOM ZAAWANSOWANY

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • Szkolenie skierowane jest dla osób chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie spawania orbitalnego TIG wybranych materiałów konstrukcyjnych.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny. Podczas zajęć teoretycznych poruszone zostaną zagadnienia i problematyka spawania metodą TIG.

Omówione zostaną szczegółowo materiały konstrukcyjne takie jak stale niestopowe, wysokostopowe i stopy aluminium, czyli te które najczęściej spawane są metodą TIG.

Dodatkowo poruszone zostanie zagadnienie typowych niezgodności spawalniczych występujących przy spawaniu orbitalnym TIG, a także sposoby zapobiegania ich powstawaniu.

Prowadzony jest blok zajęć praktycznych w trakcie których kursant pozyska umiejętności obsługi stanowiska do spawania orbitalnego rur.

Zajęcia prowadzone są na dwóch rodzajach głowic: zamkniętej, na której realizowane jest spawanie bez materiału dodatkowego, a także głowicy otwartej, pozwalającej prowadzić spawanie z zastosowaniem materiału dodatkowego.

Podczas zajęć praktycznych Kursant ma możliwość poznania najlepszych na rynku europejskim stanowisk do spawania orbitalnego.

Po ustaleniu z grupą szkolenie może być prowadzone na jednym z następujących stanowisk:

– Fronius

– Polysoude

– Orbital

Cel edukacyjny

Szkolenie „Spawanie orbitalne – teoria i praktyka” ma na celu przekazanie szczegółowej wiedzy dotyczącej materiałów konstrukcyjnych takich jak: stale niestopowe, wysokostopowe i stopy aluminium oraz zajęć praktycznych w trakcie których kursant pozyska umiejętności obsługi wybranego, jednego z trzech rodzajów stanowisk do spawania orbitalnego rur.

Efektem przyswojenia wiedzy jest teoretyczna  wiedza oraz praktyczna umiejętność spawania orbitalnego na wybranym stanowisku konkretnego producenta.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest praktyczny egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Agnieszka Kiszka

Połączenia spawane ze stali ocynkowanej

649
/PLN netto
 • 6 h
 • 7 marca
 • 9 maja
 • Katowice, Ul. Żeliwna 38
 • Zaświadczenie

Spawalność różnych gatunków stali DUPLEX

649
/PLN netto
 • 5 h
 • 14 marca
 • 16 maja
 • Katowice, Ul. Żeliwna 38
 • Zaświadczenie

Wybrane metody spawania (MIG/MAG, TIG, laserowe,hybrydowe)

649
/PLN netto
 • 6 h
 • 21 marca
 • 22 maja
 • Katowice, Ul. Żeliwna 38
 • Zaświadczenie

Spawanie orbitalne - teoria i praktyka

POZIOM ZAAWANSOWANY
4500
/PLN netto
 • 2 dni
 • 28-29 marca
 • 30-31 maja
 • Katowice, Ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

Spawanie orbitalne - teoria i praktyka

POZIOM PODSTAWOWY
4800
/PLN netto
 • 2 dni
 • 28-29 marca
 • 30-31 maja
 • Katowice, Ul. Żeliwna 38
 • Certyfikat

ROBOTYZACJA

SZKOLENIE  trwa 6 godzin i zakończone jest otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie jest kierowane do osób działających w obszarze integracji stanowisk zrobotyzowanych realizujących proces spawania. Szkolenie ma celu usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy spawalniczej. Poruszone zostaną kwestie związane ze specyfiką spawania zrobotyzowanego.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii spajania;
 • dla osób rozpoczynających przygodę z programowaniem robotów spawalniczych;
 • dla osób chcących uaktualnić i usystematyzować  swoją wiedzę z zakresu technologii spajania;

OPIS SZKOLENIA

 W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

– Spajanie;

– Podstawowe technologie spajania;

– Główne metody spawania realizowane z wykorzystaniem robotów (135, 136, 138, 131, 141, 142);

– Niskoenergentyczne warianty spawania metodą 135 (MAG) i 131 (MIG);

– Spawanie hybrydowe HLAW;

– Technologia napawania i rodzaje napawania;

– Wpływ przygotowania detali do spawania na przebieg procesu;

– Niezgodności spawalnicze występujące w trakcie procesu spawania zrobotyzowanego;

– Sposoby zapobiegania niezgodnościom spawalniczym;

– Egzaminowanie i certyfikowanie personelu realizującego proces spawania zrobotyzowanego;

Cel edukacyjny

Szkolenie „Podstawy spawalnictwa dla integratorów stanowisk zrobotyzowanych” ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej popularnych metod spajania, występujących najczęściej niezgodności w tym obszarze i sposobów ich zapobiegania.

Efektem szkolenia jest nabycie, uaktualnienie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu technologii spajania.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Agnieszka Kiszka

SZKOLENIE trwa 6 godzin i zakończone jest otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą usystematyzować lub pogłębić wiedzę z zakresu najpopularniejszych technologii spawania, najważniejszych materiałów konstrukcyjnych i najnowocześniejsze trendy w spawalnictwie. Na szkoleniu kursanci poznają materiały konstruktorskie najpopularniejsze obecne na rynku europejskim. Analizowane są własności poszczególnych materiałów konstrukcyjnych od stali niestopowych przez stale wysokostopowe po stopy aluminium. Na szkoleniu zostaną omówione najpopularniejsze technologie spajania podmiotowych materiałów konstrukcyjnych wraz z zaleceniami praktycznymi.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu spawalności najpowszechniej stosowanych materiałów konstrukcyjnych

OPIS SZKOLENIA:

– Spajanie;

– Podstawowe technologie spajania;

– Główne metody spawania realizowane z wykorzystaniem robotów (135, 136, 138, 131, 141, 142);

– Niskoenergentyczne warianty spawania metodą 135 (MAG) i 131 (MIG);

– Pojęcie spawalności

– Ilość wprowadzonego ciepła a energia liniowa spawania;

– Wyznaczanie energii liniowej spawania;

– Stale niestopowe;

– Określenie spawalność stali niestopowych;

– Spawalność stali niestopowych z powłokami ochronnymi;

– Przegląd stali wysokostopowych;

– Spawalność stali wysokostopowych;

– Przegląd stopów aluminium

– Spawalność stopów aluminium do obróbki plastycznej;

Cel edukacyjny

Szkolenie „Spawalność najważniejszych materiałów konstrukcyjnych” ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej najpopularniejszych technologii spawania oraz wybranych materiałów konstrukcyjnych.

Efektem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu popularnych technologii spawania, najczęściej używanych materiałów konstrukcyjnych oraz znajomość najnowocześniejszych trendów w spawalnictwie wraz z zaleceniami praktycznymi.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Agnieszka Kiszka

SZKOLENIE trwa 6 godzin i zakończone otrzymaniem Zaświadczenia.

– MIG/MAG

-TIG

-CMT

Szkolenie jest kierowane do osób działających w obszarze budowy i programowania stanowisk zrobotyzowanych realizujących proces spawania. 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii spajania;
 • osoby rozpoczynające przygodę z programowaniem robotów spawalniczych;
 • osoby chcące uaktualnić i usystematyzować  swoją wiedzę z zakresu technologii spajania ;

OPIS SZKOLENIA:

Na szkoleniu zostaną omówione głownie metody spawania MIG/MAG, jako najczęściej „robotyzowane” technologie spawania.

Ponadto zaprezentowana zostanie metoda TIG, w uwagi na fakt coraz częściej pojawiających się aplikacji zrobotyzowanych opartych na tej technologii spawania.

Zostanie poruszona tematyka przeglądu wymagań Klienta chcącego zmienić profil produkcji ze ręcznego na zrobotyzowany, jego potrzeb, kryteriów, jakości wykonywanych połączeń.

Kursant zapozna się z podstawowymi zagadnieniami takimi jak spawalność materiałów, jakość połączeń spawanych, pozycje spawania, rodzaje złączy i spoin, sposoby przygotowania elementów do spawania i wiele wiele innych.

Podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka spawania typowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w naszym kraju: stale niestopowe (S 235, S355), stale wysokostopowe (1.4301), stopy aluminium.

Ponadto poruszona zostanie tematyka niezgodności spawalniczych, w odniesieniu do konkretnych konfiguracji złączy i materiałów konstrukcyjnych.

Cel edukacyjny

”Szkolenie dla integratorów stanowisk zrobotyzowanych” ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do budowy i programowania stanowisk zrobotyzowanych realizujących proces spawania.

Efektem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu metod spawania MIG/MAG oraz TIG a także na temat możliwych niezgodności. Efektem jest również umiejętność przeglądu wymagań Klienta, który chce zmienić profil produkcji z ręcznego na zrobotyzowany.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Agnieszka Kiszka

Podstawy spawalnictwa dla integratorów stanowisk zrobotyzowanych

699
/PLN netto
 • 6 h
 • 7 lutego
 • 18 kwietnia
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Zaświadczenie

Szkolenie z zakresu spawalności materiałów konstrukcyjnych

649
/PLN netto
 • 6 h
 • 21 lutego
 • 25 kwietnia
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Zaświadczenie

Szkolenie dla integratorów stanowisk zrobotyzowanych MIG/MAG, TIG, CMT

699
/PLN netto
 • 6 h
 • 7 marca
 • 9 maja
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • Zaświadczenie

ASME

SZKOLENIE on-line dedykowane jest dla pracowników związanych z wdrażaniem systemów jakości, Szefów kontroli jakości, osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji.  Szkolenie te dedykujemy firmom myślącym o rozszerzeniu działalności na rynki światowe.

3h on-line 

Program szkolenia obejmuje:

 • Wprowadzenie do przepisów ASME
 • Podział przepisów ASME
 • Obowiązki wytwórcy oraz inspektora wynikające z przepisów ASME
 • Formalności i wymogi związane z certyfikacją ASME
 • Omówienie podstaw związanych z przepisami konstrukcyjnymi.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie.
 

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Ogólne informacje związane z przepisami ASME” ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej wymogów amerykańskiego standardu ASME.  

Efektem szkolenia jest znajomość przepisów ogólnych ASME oraz obowiązków, które spoczywają na wytwórcach oraz inspektorach ASME.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test on-line.

 

TRENERZY

Adam Martyniszyn

Przemysław Zmitrowicz

SZKOLENIE  on-line dedykowane dla spawalników, którzy pragną poszerzyć wiedzę o przepisy ASME BPVC Sec. IX.

3h ogólne + 1h z danej metody  (MIG; laser; plazma)

Program szkolenia obejmuje:

 • ogólne wytyczne dotyczące ASME BPVC SEC. IX
 • Podstawowe informacje dotyczące kwalifikacji procedur
 • Ogólne zasady związane z kwalifikacją spawaczy i operatorów wg przepisów ASME
 • PQR, WPS
 • WPQ/WOPQ
 • Rodzaje złączy
 • Dane do spawania, zakresy
 • Kwalifikacje zakresów i podstawowe badania mechaniczne.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie.

Cel edukacyjny

Szkolenie ” ASME BPVC- Sekcja IX – SPAWANIE” ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej wytycznych i procedur  amerykańskiego standardu ASME BPVC Sec. IX.  

Efektem szkolenia jest znajomość przepisów ASME BPVC Sec. IX oraz zasad kwalifikowania procedur, spawaczy i operatorów.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test on-line.

TRENERZY

Adam Martyniszyn

Przemysław Zmitrowicz

SZKOLENIE  on-line dedykowane dla spawalników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod GTAW, GMAW, SMAW. 

Program szkolenia obejmuje:

 • omówienie po 1h każdej z metod (GTAW, GMAW, SMAW).

Cel edukacyjny

Szkolenie ” ASME BPVC- (Metoda GTAW, GMAW, SMAW)” ma na celu zaznajomienie uczestnika z trzema metodami uzyskania złącza spawanego.

Efektem szkolenia jest znajomość teorii dotyczącej spawania metodami GTAW – Gas Tungsten Arc Welding, GMAW – Gas Metal Arc Welding oraz spawania SMAW.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test on-line.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie.

TRENERZY

Adam Martyniszyn

Przemysław Zmitrowicz

SZKOLENIE ZINTEGROWANE ASME

1900
/PLN netto
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • 16 h
 • 28-29 września
 • 9-10 października
 • 6-7 listopada
 • 11-12 grudnia
 • Zaświadczenie

Ogólne informacje związane z przepisami ASME

750
/PLN netto
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • 6 h
 • 28 września
 • 9 października
 • 6 listopada
 • 11 grudnia
 • Zaświadczenie

ASME BPVC Sekcja IX Spawanie

750
/PLN netto
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • 6 h
 • 28 września
 • 9 października
 • 6 listopada
 • 11 grudnia
 • Zaświadczenie

ASME BPVC Metoda GTAW, GMAW, SMAW

600
/PLN netto
 • Katowice, ul. Żeliwna 38
 • 6 h
 • 29 września
 • 10 października
 • 7 listopada
 • 12 grudnia
 • Zaświadczenie

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

SZKOLENIE 1-dniowe (8h) zakończone egzaminem praktycznym.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób zajmujących się budową nowych i eksploatacją istniejących rurociągów, linii przesyłowych, zbiorników, kolumn rektyfikacyjnych itd.  ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących się wykonywaniem lub demontażem połączeń skręcanych, a także dla osób wykonujących nadzór nad tego typu pracami.
 • Dla wszystkich osób chcących poszerzyć wiedzę z zagadnienia połączeń kołnierzowych.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenia trwa 1 dzień roboczy. Składa się dwóch części.

 • Pierwsza cześć teoretyczna 6 h zakończona testem pisemnym, obejmująca następujące zagadnienia: 

– zastosowanie połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych, rodzaje i Typy połączeń kołnierzowych,

– Dobór materiałów na kołnierze

– Funkcjonalność uszczelek,

– Dobór uszczelek ich rodzaje (Typy) uszczelek i ich cech względne: zastosowanie przechowywanie, montaż i demontaż,

– Przygotowanie powierzchni uszczelniającej, dobór smarów, wpływ tarcia i skutki relaksacji śrub,

– Relacja pomiędzy wydłużeniem śruby, a jej obciążeniem (odkształcenie, naprężenia graniczne, naprężenia sprężyste), napinanie śrub,

– Powszechne przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką,

– Metody bezpiecznego montażu i demontażu połączeń skręcanych, możliwe zagrożenia i błędy montażowe,

– Rozpoznanie i zapobieganie skutkom awarii,

– Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz dobór środków bezpieczeństwa przy montażu i demontażu połączeń kołnierzowych,

– Tworzenie Instrukcji stanowiskowych, kart pracy i ich stosowanie,

– Tworzenie map połączeń skręcanych,

– Rola nadzoru i raportowanie montażu i demontażu połączeń skręcanych.

 • Druga cześć praktyczna (2h na grupę), obejmująca poniżej wymienione czynności wykonywane pod nadzorem instruktora, zakończona egzaminem praktycznym: 

– Dobór odpowiedniej ilości śrub i narzędzi oraz uszczelek,

–  Poprawne wykonanie szczelnego połączenia na zestawie szkoleniowym (np. metodą śrub przeciwległych),

– Napełnienie zestawu szkoleniowego wodą,

– Przeprowadzenie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności,

– Obniżenie ciśnienia i spuszczenie wody,

– Demontaż kołnierzy,

– Przedmuchanie instalacji  sprężonym powietrzem.

Wszystkie czynności są obserwowane i oceniane.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, uczestnik otrzyma Certyfikat kwalifikujący go do wykonywania montażu połączeń kołnierzowych.
 
W przypadku osób ubiegających się o Certyfikat osoby nadzorującej montaż połączeń kołnierzowych, osoby te będą poddane dodatkowemu  egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu w rozszerzonym zakresie wiedzy.
 

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice lub Gdańsk.

UWAGA: Posiadamy własną przyczepę z zestawem montażowym do ćwiczeń.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W DOWOLNYM MIEJSCU W POLSCE!  

Cel edukacyjny

Szkolenie ” Szkolenia dla personelu wykonującego połączenia kołnierzowe” ma na celu naukę poprawnego wykonania szczelnych połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych.  A dla osób nadzorujących – umiejętność weryfikacji poprawności połączenia i nadzoru nad nimi.

Efektem szkolenia jest praktyczna umiejętność wykonywania lub demontażu połączeń skręcanych, a także nadzorowanie tego typu prac.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test pisemny (po części teoretycznej) oraz egzamin praktyczny.

Osoby nadzorującej montaż połączeń kołnierzowych poddawane są dodatkowemu  egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu w rozszerzonym zakresie wiedzy.

TRENER

Andrzej Głowacz

Połączenia kołnierzowe

I STOPIEŃ (BOLTING TECHNICIAN)
750
/PLN netto
 • 8 h
 • 3 października, Gdańsk
 • 24 października, Katowice
 • 28 listopada, Katowice
 • 5 grudnia, Gdańsk
 • Zaświadczenie/ Certyfikat

Połączenia kołnierzowe

I STOPIEŃ (BOLTING TECHNICIAN) + II STOPIEŃ (SUPERVISING)
1150
/PLN netto
 • 8 h
 • 2 czerwca, Gdańsk
 • 3 października, Gdańsk
 • 24 października, Katowice
 • 28 listopada, Katowice
 • 5 grudnia, Gdańsk
 • Zaświadczenie/ Certyfikat

NORMY

SZKOLENIE 2-dniowe zakończone otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozporządzenia CPR (305/2011) dotyczącego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych(elementy konstrukcyjne stalowe i aluminiowe), zasad oceny tych wyrobów wg wymagań normy EN 1090-1 oraz specyfikacji technicznych EN 1090-2 i EN 1090-3

Program szkolenia obejmuje tematy:

Ramowy program usługi
Program szkolenia obejmuje tematy:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
2. Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych według EN 1090-1:
– Wymagania dotyczące Wytwórców
– Wymagania stawiane zakładowej kontroli produkcji
– Oznakowanie CE wyrobów budowlanych
3. Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych według EN 1090-2 i EN 1090-3:
– Proces spawania– Badania nieniszczące – Połączenia mechaniczne – Ochrona antykorozyjna

4. System zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do Rozporządzenia 305/2011 (CPR) i wyrobów budowlanych.

MIEJSCE SZKOLENIA
 

Katowice lub Szczecin

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Normy serii PN-EN 1090 w praktyce” ma na celu przekazanie wiedzy na temat wytycznych Dyrektywy wyrobów budowlanych, zasad oceny zgodności elementów konstrukcyjnych wg normy EN 1090-1 oraz wymagań technicznych dotyczących wykonywania konstrukcji stalowych według EN 1090-2 oraz ZKP.

Efektem szkolenia jest znajomość wytycznych norm serii EN 1090.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

TRENERZY

Dominik Bartecki

Przemysław Zmitrowicz

Normy serii EN 1090 w praktyce

1 299
/PLN netto
 • 2 dni
 • 18-19 października, Katowice
 • 12-13 grudnia, Katowice
 • Zaświadczenie