PROGRAM ROZWOJU KWALIFIKACJI

NOWE FORMULARZE WKRÓTCE!

Zapytaj: Katarzyna Jaźwińska-Kurtas, tel. 724 900 920
badania nieniszczące

Badania nieniszczące. Badania wizualne VT(1+2)

Szkolenia 5-dniowe.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia: 

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy EN-ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w metodzie wizualnej; podstawy optyk i optyki geometrycznej, fotometria, soczewki ich rodzaje i zastosowanie, optyka oka i wady wzroku, rodzaje źródeł światła ich temperatura barwowa  i zastosowanie.
 4. Przyrządy kontrolno- pomiarowe stosowane w badaniach wizualnych, rodzaje, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Endoskopia przemysłowa.
 5. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 6. Zużycie i degradacja materiałów – korozja i jej rodzaje.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania wizualnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania wizualne VT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań wizualnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania wizualnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38). 

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

TERMINY  VT (1+2)

II PÓŁROCZE 2024:

2-6.09, egzamin 7.09

7-11.10, egzamin 12.10

25-29.11, egzamin 30.11

badania pt2

Badania nieniszczące. Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie
  z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych związanych z metodą magnetyczną, m.in.: prawa rządzące przepływem prądu w obwodach elektrycznych, wielkości opisujące pole magnetyczne, własności magnetyczne materiałów, wpływ kształtu i wymiarów elementu na wzbudzone w nim pole magnetyczne, pole magnetyczne prądu płynącego przez przewodnik prostoliniowy i cewkę, siłowe oddziaływanie pola magnetycznego na element ferromagnetyczny, rozmagnesowanie i jego sposoby.
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody magnetycznej, m.in.: techniki przepływu prądowego, techniki przepływu strumienia magnetycznego, cewka sztywna i elastyczna.
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV, wzorców stosowanych w badaniach magnetycznych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi. Rodzaje wzbudników, środki do badań magnetycznych , przyrządy
  i urządzenia do nanoszenia proszku magnetycznego, stosowane źródła światła, defektoskopy: prądowe, strumieniowe, uniwersalne, demagnetyzatory, mierniki i wskaźniki pola magnetycznego.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania magnetycznego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania magnetyczno – proszkowe MT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań magnetyczno- proszkowych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania magnetyczno- proszkowego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

TERMINY MT (1+2) 

II PÓŁROCZE 2024:

30.09-4.10, egzamin 5.10

2-6.12, egzamin 7.12

 

BADANIA PENETRACYJNE PT (1+2)

Badania nieniszczące. Badania penetracyjne PT (1+2).

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:

– Zaświadczenie wg programu zatwierdzonego przez TÜV Thüringen Slovakia + opcjonalnie PED 2014/68/EU.

– Po egzaminie – Certyfikat zgodny z normą EN ISO 9712 potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest dla spawalników, spawaczy, monterów oraz pracowników działu technicznego, którzy zajmują się usługami w zakresie NDT.

Program szkolenia:

 1. Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 9712.
 2. Historia, rozwój i przegląd podstawowych metod badań nieniszczących, terminologia, zastosowanie, ograniczenia.
 3. Omówienie zjawisk fizycznych i chemicznych związanych z metodą penetracyjną, m.in. zjawiska kohezji, adhezji, zjawisko kapilary, napięcia powierzchniowego, kąta brzegowego, zwilżalności i prędkości zwilżania, temperatury zapłonu , prężności pary, tolerancji środków badawczych z materiałem badanym – korozyjności,
 4. Omówienie przebiegu procesu badania, technik badania oraz zakresu stosowania metody penetracyjnej,
 5. Przegląd przyrządów kontrolno- pomiarowych do pomiaru światła białego i światła UV , wzorców stosowanych w badaniach penetracyjnych i ich rodzajów, dobór i zastosowanie, zasady obsługi, poziomy czułości zestawów penetracyjnych- badanie wzorcujące, badanie partii, kontrola użytkownika, przyrządy i urządzenia do nanoszenia środków badawczych, stosowane źródła światła.
 6. Przegląd podstawowych procesów technologicznych w odniesieniu do charakterystyki obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności.
 7. Przegląd i zastosowanie norm z zakresu terminologii, ogólnych zasad badania, wzorców
  i wyposażenia, techniki i obiektu Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych.
 8. Rola, cel i zasady opracowania instrukcji badania. Redagowanie instrukcji w odniesieniu do wymagań norm/ specyfikacji.
 9. Wykonanie badania penetracyjnego, wykrywanie niezgodności na badanych obiektach, dobór techniki i środków badawczych do danego zadania badawczego, dobór i kontrola oświetlenia i warunków obserwacji.
 10. Zasady protokołowania i oceny niezgodności w odniesieniu do specyfikacji i norm  wyrobu, zasady szkicowania stwierdzonych niezgodności, ich lokalizacji i wymiarowania.
 11. Aspekty związanie z bezpieczeństwem badania i wykonania badania na różnych etapach produkcji.

Cel edukacyjny

Szkolenie „Badania nieniszczące. Badania penetracyjne PT(1+2)” ma na celu przekazanie wiedzy na temat badań penetracyjnych (teorii) oraz nabycie przez kursantów umiejętności wykonywania tych badań w praktyce.

Efektem przyswojenia wiedzy jest zdolność do samodzielnego i poprawnego wykonania badania penetracyjnego z poprawną oceną badanego przedmiotu.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin końcowy.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENERZY

Katarzyna Jaźwińska-Kurtas

Piotr Mikoś

TERMINY PT (1+2) 

II PÓŁROCZE 2024:

23-27.09, egzamin 28.09

21-25.10, egzamin 26.10

SZKOLENIA UT

Badania ULTRADŹWIĘKOWE UT 1, UT2, UT (1+2)

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie badań ultradźwiękowych  zgodnie z  normą PN-EN 9712:2012. 

Dla kogo jest szkolenie:

Szkolenie dedykowane jest dla osób chcących uzyskać po raz pierwszy kwalifikacje UT 1 lub UT (1+2) lub poszerzyć zakres kwalifikacji o certyfikat kompetencji UT 2 zgodnie z normą EN ISO 9712.

Grupa docelowa to  między innymi pracownicy działów kontroli jakości,  personel nadzoru, laboratoria usługowe NDT.

Ogólny program szkolenia:

 • Historia i rozwój  badań ultradźwiękowych
 • Omówienie zjawisk fizycznych wykorzystywanych w metodzie ultradźwiękowych,
 • Technika badania i systematyka badań ultradźwiękowych,
 • Środki, urządzenia badawcze  i przyrządy kontrolno – pomiarowe, 
 • Normalizacja dotycząca obiektu i techniki badania,
 • Schemat i etapy przeprowadzania badania ultradźwiękowego,
 • Instrukcja badania i protokół z badania jako elementy dokumentacji badań ultradźwiękowych
 • Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących według wymagań normy  PN-EN ISO 9712
 • Wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe: skrypt, ćwiczenia , dostęp do norm w wersji elektronicznej na szkoleniu i egzaminie,  lunch ,napoje, wydanie certyfikatu po pozytywnym ukończeniu egzaminu.

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych  oraz zajęć praktycznych. Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

 

TERMINY UT (1+2) 

II PÓŁROCZE 2024:

2-25.09, egzamin 26.09

4-27.11, egzamin 28.11

Badania radiograficzne RT

Badania radiograficzne RT-F, RT-D

Badania radiograficzne uważa się za podstawową metodę badań nieniszczących
o największej wiarygodności wyników; opierającą się na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania jonizującego X i gamma przez różnorodne materiały, a także zjawiska fizykochemicznego, powiązanego z możliwością uzyskania radiograficznego obrazu:

– na kliszy przez obróbkę fotochemiczną – RT-F- radiografia „tradycyjna”

– w postaci cyfrowej- RT-D- radiografia cyfrowa.

Szkolenia RT-F oferują w swoim programie zapoznanie się z metodą tradycyjną, gdzie uzyskujemy obraz na błonie radiograficznej zaczynając od prawidłowego wykonania radiogramów po ich ocenę.

Szkolenia RT-D w swoim programie oferują zapoznanie się z dwoma głównymi typami systemów radiografii cyfrowej:

 • Radiografią pośrednia (CR): W systemach CR do przechwytywania obrazów rentgenowskich używana jest płyta obrazowa wielokrotnego użytku pokryta fotostymulującym materiałem luminoforowym. Po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie płyta obrazowa jest skanowana wiązką laserową, która uwalnia zmagazynowaną energię w postaci światła. Emitowane światło jest wykrywane, przetwarzane na sygnał cyfrowy i przetwarzane w celu wygenerowania obrazu cyfrowego.
 • Radiografią bezpośrednia (DR): Systemy DR wykorzystują detektory cyfrowe, zwykle oparte na technologii krzemu amorficznego (a-Si) lub innego pierwiastka, do bezpośredniej konwersji promieni rentgenowskich na sygnały cyfrowe. Detektory te wychwytują energię promieniowania rentgenowskiego i wytwarzają cyfrowy obraz bez potrzeby stosowania pośredniego stopnia lub płyty obrazowej.

TUV Thuringen Polska oferuje szkolenia zarówno w technice tradycyjnej jak i cyfrowej, a także  możliwość uzyskania certyfikatu w stopniu: 1, 2, jak również tylko w ocenie błon radiograficznych i obrazów cyfrowych.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przeprowadzania badań radiograficznych oraz oceny wyników badań zgodnie z aktualnymi normami i innymi przepisami zarówno w metodzie tradycyjnej jak i cyfrowej.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do: personelu działów kontroli jakości i nadzoru, personelu laboratoriów badawczych i jednostek inspekcyjnych, firm prowadzących działalność
w zakresie badań nieniszczących, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia badań radiograficznych oraz oceny radiogramów złączy spawanych poszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych i uzyskać uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących jako certyfikowany personel.

Czas trwania

Szkolenia realizowane są w formie wykładów zagadnień teoretycznych, ćwiczeń tablicowych
i zajęć praktycznych . Szkolenia spełniają wymagania normy EN ISO 9712 oraz obejmują wymagania Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Egzamin  kwalifikacyjny

Egzamin kwalifikacyjny oraz proces certyfikacji przeprowadzany jest przez niezależną, akredytowaną  Jednostkę Certyfikującą Personel TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

TERMINY RT-F , RT-D

II PÓŁROCZE 2024

WKRÓTCE!

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 6 osób.
Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 6 osób.
Szkolenia Połączenia Kołnierzowe

 SZKOLENIE 1-dniowe (8h) zakończone egzaminem praktycznym.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób zajmujących się budową nowych i eksploatacją istniejących rurociągów, linii przesyłowych, zbiorników, kolumn rektyfikacyjnych itd.  ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących się wykonywaniem lub demontażem połączeń skręcanych, a także dla osób wykonujących nadzór nad tego typu pracami.
 • Dla wszystkich osób chcących poszerzyć wiedzę z zagadnienia połączeń kołnierzowych.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie i kwalifikowanie prowadzone zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1591-4:2014-02

Kołnierze i ich połączenia — Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej.
 

Szkolenia trwa 1 dzień roboczy. Składa się dwóch części.

 • Pierwsza cześć teoretyczna 6 h zakończona testem pisemnym, obejmująca następujące zagadnienia: 

– zastosowanie połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych, rodzaje i Typy połączeń kołnierzowych,

– Dobór materiałów na kołnierze

– Funkcjonalność uszczelek,

– Dobór uszczelek ich rodzaje (Typy) uszczelek i ich cech względne: zastosowanie przechowywanie, montaż i demontaż,

– Przygotowanie powierzchni uszczelniającej, dobór smarów, wpływ tarcia i skutki relaksacji śrub,

– Relacja pomiędzy wydłużeniem śruby, a jej obciążeniem (odkształcenie, naprężenia graniczne, naprężenia sprężyste), napinanie śrub,

– Powszechne przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką,

– Metody bezpiecznego montażu i demontażu połączeń skręcanych, możliwe zagrożenia i błędy montażowe,

– Rozpoznanie i zapobieganie skutkom awarii,

– Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz dobór środków bezpieczeństwa przy montażu i demontażu połączeń kołnierzowych,

– Tworzenie Instrukcji stanowiskowych, kart pracy i ich stosowanie,

– Tworzenie map połączeń skręcanych,

– Rola nadzoru i raportowanie montażu i demontażu połączeń skręcanych.

 • Druga cześć praktyczna (2h na grupę), obejmująca poniżej wymienione czynności wykonywane pod nadzorem instruktora, zakończona egzaminem praktycznym: 

– Dobór odpowiedniej ilości śrub i narzędzi oraz uszczelek,

–  Poprawne wykonanie szczelnego połączenia na zestawie szkoleniowym (np. metodą śrub przeciwległych),

– Napełnienie zestawu szkoleniowego wodą,

– Przeprowadzenie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności,

– Obniżenie ciśnienia i spuszczenie wody,

– Demontaż kołnierzy,

– Przedmuchanie instalacji  sprężonym powietrzem.

Wszystkie czynności są obserwowane i oceniane.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, uczestnik otrzyma Certyfikat kwalifikujący go do wykonywania montażu połączeń kołnierzowych.
 
 

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice lub Gdańsk.

UWAGA: Posiadamy własną przyczepę z zestawem montażowym do ćwiczeń.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W DOWOLNYM MIEJSCU W POLSCE!  

Cel edukacyjny

Szkolenie ” Szkolenia dla personelu wykonującego połączenia kołnierzowe” ma na celu naukę poprawnego wykonania szczelnych połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych.  A dla osób nadzorujących – umiejętność weryfikacji poprawności połączenia i nadzoru nad nimi.

Efektem szkolenia jest praktyczna umiejętność wykonywania lub demontażu połączeń skręcanych, a także nadzorowanie tego typu prac.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test pisemny (po części teoretycznej) oraz egzamin praktyczny.

Osoby nadzorującej montaż połączeń kołnierzowych poddawane są dodatkowemu  egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu w rozszerzonym zakresie wiedzy.

TRENER

Andrzej Głowacz

SPRAWDŹ TERMINY

5,19.03
9,30.04
7,22.05
6,28.06
Połączenia kołnierzowe
Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 6 osób.

SZKOLENIE 1-dniowe (8h) zakończone egzaminem praktycznym.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

 • Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób zajmujących się budową nowych i eksploatacją istniejących rurociągów, linii przesyłowych, zbiorników, kolumn rektyfikacyjnych itd.  ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących się wykonywaniem lub demontażem połączeń skręcanych, a także dla osób wykonujących nadzór nad tego typu pracami.
 • Dla wszystkich osób chcących poszerzyć wiedzę z zagadnienia połączeń kołnierzowych.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie i kwalifikowanie prowadzone zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1591-4:2014-02

Kołnierze i ich połączenia — Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej.
 

Szkolenia trwa 1 dzień roboczy. Składa się dwóch części.

 • Pierwsza cześć teoretyczna 6 h zakończona testem pisemnym, obejmująca następujące zagadnienia: 

– zastosowanie połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych, rodzaje i Typy połączeń kołnierzowych,

– Dobór materiałów na kołnierze

– Funkcjonalność uszczelek,

– Dobór uszczelek ich rodzaje (Typy) uszczelek i ich cech względne: zastosowanie przechowywanie, montaż i demontaż,

– Przygotowanie powierzchni uszczelniającej, dobór smarów, wpływ tarcia i skutki relaksacji śrub,

– Relacja pomiędzy wydłużeniem śruby, a jej obciążeniem (odkształcenie, naprężenia graniczne, naprężenia sprężyste), napinanie śrub,

– Powszechne przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką,

– Metody bezpiecznego montażu i demontażu połączeń skręcanych, możliwe zagrożenia i błędy montażowe,

– Rozpoznanie i zapobieganie skutkom awarii,

– Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz dobór środków bezpieczeństwa przy montażu i demontażu połączeń kołnierzowych,

– Tworzenie Instrukcji stanowiskowych, kart pracy i ich stosowanie,

– Tworzenie map połączeń skręcanych,

– Rola nadzoru i raportowanie montażu i demontażu połączeń skręcanych.

 • Druga cześć praktyczna (2h na grupę), obejmująca poniżej wymienione czynności wykonywane pod nadzorem instruktora, zakończona egzaminem praktycznym: 

– Dobór odpowiedniej ilości śrub i narzędzi oraz uszczelek,

–  Poprawne wykonanie szczelnego połączenia na zestawie szkoleniowym (np. metodą śrub przeciwległych),

– Napełnienie zestawu szkoleniowego wodą,

– Przeprowadzenie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności,

– Obniżenie ciśnienia i spuszczenie wody,

– Demontaż kołnierzy,

– Przedmuchanie instalacji  sprężonym powietrzem.

Wszystkie czynności są obserwowane i oceniane.  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, uczestnik otrzyma Certyfikat kwalifikujący go do wykonywania montażu połączeń kołnierzowych.
 
Dodatkowo osoby ubiegające się o Certyfikat osoby nadzorującej montaż połączeń kołnierzowych (stopień II), będą poddane dodatkowemu  egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu w rozszerzonym zakresie wiedzy.
 

MIEJSCE SZKOLENIA

Katowice lub Gdańsk.

UWAGA: Posiadamy własną przyczepę z zestawem montażowym do ćwiczeń.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA W DOWOLNYM MIEJSCU W POLSCE!  

Cel edukacyjny

Szkolenie ” Szkolenia dla personelu wykonującego połączenia kołnierzowe” ma na celu naukę poprawnego wykonania szczelnych połączeń kołnierzowych w układach ciśnieniowych i hydraulicznych.  A dla osób nadzorujących – umiejętność weryfikacji poprawności połączenia i nadzoru nad nimi.

Efektem szkolenia jest praktyczna umiejętność wykonywania lub demontażu połączeń skręcanych, a także nadzorowanie tego typu prac.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest test pisemny (po części teoretycznej) oraz egzamin praktyczny.

Osoby nadzorującej montaż połączeń kołnierzowych poddawane są dodatkowemu  egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu w rozszerzonym zakresie wiedzy.

TRENER

Andrzej Głowacz

SPRAWDŹ TERMINY

5,19.03
9,30.04
7,22.05
6,28.06
RYSUNEK TECHNICZNY W SPAWALNICTWIE

SZKOLENIE trwa 7 h zegarowych, zakończone  wydaniem Zaświadczenia.

NAZWA SZKOLENIA:

Rysunek techniczny w spawalnictwie

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

dla spawaczy, operatorów urządzeń spawalniczych, monterów, ślusarzy, nadzoru spawalniczego, pracowników kontroli jakości, technologów, konstruktorów.

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu omówione zostaną zasady oznaczeń połączeń spawanych i zgrzewanych na rysunkach technicznych z szczególnym uwzględnieniem „pułapek” zastawianych przez konstruktorów na spawaczy/operatorów i technologów. Podczas szkolenia zaprezentowane będą także najczęściej stosowane procesy spawania. Program kursu obejmuje również zagadnienia oznaczania tolerancji wymiarowych oraz poziomów jakości na spawalniczych rysunkach technicznych.

Kursanci zapoznają się także ze sposobem „czytania” WPS czyli Instrukcji Technologicznych Spawania.

ILE TRWA?

Szkolenie przewidziane jest na 7 godzin zegarowych.

ZAŚWIADCZENIE

Po szkoleniu każdy z kursantów otrzyma imienne Zaświadczenie wydane przez TÜV Thüringen Polska poświadczające udział w szkoleniu.

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Rysunek techniczny w spawalnictwie” ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej interpretacji przez spawalników rysunku technicznego przygotowanego przez konstruktorów.

Efektem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu interpretacji rysunku technicznego dla spawaczy.  

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w Katowicach (ul. Żeliwna 38).

TRENER

Krzysztof Cetnarowski

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
14.03
15.04
13.05
28.06
Rysunek izometryczny

7 h dydaktycznych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest właściwe odczytywanie rysunku izometrycznego, interpretacji oznaczeń i symboli.

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest w szczególności dla monterów, pracowników działu kontroli jakości spawaczy, spawalników, pracowników nadzoru spawalniczego, inżynierów oraz technologów.

PROGRAM

Szkolenie to łączy teorię z praktyką.

Prowadzone jest w formie warsztatów.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne).

W trakcie szkolenia  omówione zostaną m.in. zagadnienia:

 1. Elementy stanowiące system rurarski
 2. Dokumentacja techniczna
 3. Technologia montażu rurociągów
 4. Rysunek izometryczny
 5. Rzutowanie izometryczne zgodnie PN-EN ISO 6412

ZAŚWIADCZENIE:

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV Thuringen Polska.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu 1 uczestnika, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie.

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 GDAŃSK
12.03
22.04
14.05
12.06
szkolenia norma PN EN 1090

SZKOLENIE 2-dniowe zakończone otrzymaniem Zaświadczenia.

Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozporządzenia CPR (305/2011) dotyczącego wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych(elementy konstrukcyjne stalowe i aluminiowe), zasad oceny tych wyrobów wg wymagań normy EN 1090-1 oraz specyfikacji technicznych EN 1090-2 i EN 1090-3

Program szkolenia obejmuje tematy:

Ramowy program usługi
Program szkolenia obejmuje tematy:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
2. Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych według EN 1090-1:
– Wymagania dotyczące Wytwórców
– Wymagania stawiane zakładowej kontroli produkcji
– Oznakowanie CE wyrobów budowlanych
3. Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych według EN 1090-2 i EN 1090-3:
– Proces spawania– Badania nieniszczące – Połączenia mechaniczne – Ochrona antykorozyjna

4. System zakładowej kontroli produkcji w odniesieniu do Rozporządzenia 305/2011 (CPR) i wyrobów budowlanych.

MIEJSCE SZKOLENIA
 

Katowice lub Szczecin

Cel edukacyjny

Szkolenie ”Normy serii PN-EN 1090 w praktyce” ma na celu przekazanie wiedzy na temat wytycznych Dyrektywy wyrobów budowlanych, zasad oceny zgodności elementów konstrukcyjnych wg normy EN 1090-1 oraz wymagań technicznych dotyczących wykonywania konstrukcji stalowych według EN 1090-2 oraz ZKP.

Efektem szkolenia jest znajomość wytycznych norm serii EN 1090.

Sposobem weryfikacji osiągnięcia efektu nauki jest egzamin wewnętrzny – test.

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w terminach poza harmonogramem, uzgodnionym wcześniej. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
9-10 stycznia
6-7 lutego
ONLINE 27 i 29 lutego
5-6 marca
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

SZKOLENIE 1 DNIOWE.

PROGRAM:

Analiza wymagań normy ISO 14001:2015  z praktycznymi wskazówkami dla stosowania jej wymagań: podejścia procesowego, oparcia się o ryzyka i szanse, zarządzania przez pryzmat aspektów środowiskowych i w odniesieniu do oceny zgodności, działań operacyjnych z wykorzystaniem zasobów, gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne, monitorowania stanu SZŚ, auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie SZŚ.
 
Szkolenie kończy egzamin. Możliwość uzyskania Certyfikatu „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań ISO 14001:2015”.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
18-19.04
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Interpretacja i audytowanie na zgodność z wymaganiami najpopularniejszej na świecie normy w dynamicznym kontekście,
przy równoczesnym dodawaniu wartość dla firmy, jej procesów i celów oraz kierunku strategicznego. W trakcie szkolenia
nowy, uaktualniony pakiet ćwiczeń i symulacji auditowych. Na bloki tematyczne składają się:
– Koncepcja i cele stosowania normy ISO 9001:2015
– Zasady zarządzania jakością
– Cykl PDCA i jego zastosowanie w normie ISO 9001
– ISO 9001:2015 a normy powiązane
– Struktura normy ISO 9001:2015
– Kompleksowa analiza wymagań normy ISO 9001:2015
– Zasady audytowania wg ISO 19011:2018
– Rodzaje i poziomy auditów
– Szczególny wymiar auditu wewnętrznego
– Zarządzanie programem (harmonogramem) auditów wewnętrznych
– Przeprowadzanie działań auditowych (w tym m.in.: wybór źródeł informacji / weryfikowanie informacji i pobieranie próbek
auditowych / prowadzenie wywiadów auditowych / auditowanie kontekstu organizacyjnego auditowanie podejścia
procesowego / auditowanie przywództwa i zaangażowania / auditowanie ryzyk i szans / auditowanie cyklu życia wyrobów i usług
/ audit łańcucha dostaw)
– Definiowanie i dokumentowanie zgodności / niezgodności – sesja ćwiczeniowa
– Zamykanie auditu i raportowanie wyników auditu wewnętrznego
– Rekapitulacja zagadnień tematycznych i podsumowanie
– Test końcowy ze znajomości wymagań standardu ISO 9001 oraz dobrych praktyk audytowania w ujęciu wewnętrznym.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
30-31 stycznia
19-20 czerwca
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Szkolenie to dedykowane jest dla osób chcących pełnić rolę lidera procesu i zespołów auditowych w systemach zarządzania
jakością, środowiskowym i bezpieczeństwem i higieną pracy. Sednem merytoryki szkolenia jest intensywne powiązanie treści
standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 z ćwiczeniami praktycznymi, jak również z dobrymi praktykami auditowania,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na role, odpowiedzialności, uprawnienia i kompetencje osób zarządzających przebiegiem
badania audytowego i biorących odpowiedzialność za jego wynik.
Tematyka szkolenia:
1) Wprowadzenie do tematyki
2) Wymagania standardów zarządzania:
ISO 9001:2015 – systemy zarządzania jakością
ISO 14001:2015 – systemy zarządzania środowiskowego
ISO 45001:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
3) Audit (Rodzaje i poziomy / Cele i kryteria / Zasady auditowania / Program auditów / Kryteria, zakres i cele auditu / Ryzyka w
auditowaniu / Określanie zasobów auditowych)
4) Kompetencje auditora (Wiedza i umiejętności / Cechy osobowe / Pozyskiwanie i ocena kompetencji auditora)
5) Inicjowanie i planowanie auditu
6) Dokumenty robocze auditu
7) Przeprowadzenie czynności i akcji auditowych (z wykorzystaniem stopni interakcji na linii auditor – auditowani)
8) Ustalenia z auditu i raportowanie wyników
9) Działania poauditowe i rola auditora w ich monitorowaniu
10 ) Podsumowanie szkolenia
11) Egzamin końcowy, po którego pozytywnym zakończeniu Uczestnicy otrzymują certyfikat z tytułem „Auditor wewnętrzny
zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 4500:2018”)

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
29-31 stycznia
18-20 czerwca
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia

 1. Struktura, zakres i cele standardów ISO 9001
 2. Podejście procesowe w normie ISO 9001
 3. Wymagania dotyczące kontekstu organizacji
 4. Przywództwo systemowo – procesowe (w tym: powiązania systemowo – biznesowe i orientacja na klienta)
 5. Podejście oparte o ryzyka i szanse (w tym: cele jakości i zmiany organizacyjne)
 6. Zasobowość w zarządzaniu jakością
 7. Nadzór nad udokumentowanymi informacjami jako wsparcie dla działań systemowych
 8. Nadzór nad działaniami operacyjnymi oraz procesami, wyrobami i usługami pozyskiwanymi z zewnątrz
 9. Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena (w tym narzędzia stricte systemowe: audit wewnętrzny, przegląd zarządzania)
 10. Ciągłe doskonalenie SZJ poprzez korekcję, korygowanie, zapobieganie i rozwój przydatności, adekwatności i skuteczności rozwiązań systemowo-operacyjnych
 11. Rekapitulacja zagadnień i kierunki dla doskonalenia

                Łączna liczba godzin szkoleniowych 8 h

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE 30 STYCZNIA
19 CZERWCA
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
·Koncepcja PROBLEM SOLVING
·Metoda 8D – składowe i sposoby zastosowania
·Zależności względem wymagań norm systemowych ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF16949
2. D0 – przygotowanie do procesu 8D (w tym: przykład raportu 8D)
3. D1 – powołanie zespołu 8D
·Czynnik ludzki w koncepcji problem solving
·Grupa vs zespół
·Dobór członków zespołu
·Role i zależności w zespole
4. D2 – opis problemu
·Zdolność procesu
·Arkusz kontrolny
·Analiza porównawcza
·Zbiorcze listy wad
·SPC
·DMAIC
·Burza mózgów i jej wariacje
5. D3 – wprowadzeni tymczasowych działań zaporowych
·Poprzednie raporty 8D / Analiza porównawcza
·Analiza ryzyka a działania korekcyjne / postępowanie z niezgodnymi wyjściami
·Analiza FMEA a ciągłość działania
6. D4 – zdefiniowanie przyczyn i weryfikacja przyczyny głównej problemu
·Diagram Ishikawy
·5WHY / 5W2H
·Diagram relacji / Diagram macierzowy i in.
·POKA YOKE
·Zasada PARETO i POTRÓJNE PRAWO PARETO (zdarzenia wykładnicze)
7. D5 – wybór i weryfikacja działań korygujących
·CA
·5S
·Elementy Six Sigma i Lean Manufacturing
8. D6 – wprowadzenie i zatwierdzanie stałych działań korygujących
·PDCA
·SCAMPER
9. D7 – zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu
·MiDS
·Wykres PORTFOLIO
10. D8 – Zakończenie działań
·Raportowanie 8D
·Podziękowania i uznania dla zespołu
11. Rekapitulacja zagadnień i test końcowy
Całość treści szkoleniowych obudowana ćwiczeniami i symulacjami dotyczącymi tematyki
zagadnień.
Czas trwania: 6 h zegarowych / 8 h wykładowych (10:00 – 16:00)

SPRAWDŹ TERMINY

2024 ON-LINE
30 kwietnia
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

SPRAWDŹ TERMINY

2024 ON-LINE
27 maja
Szkolenia System Zarządzania Jakością SZKOLENIA

SPRAWDŹ TERMINY

2024 ON-LINE
28-29 marca
Szkolenia managerskie TUV Thuringen Polska

teoria + warsztaty

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
15 stycznia
12 lutego
11 marca
Szkolenia managerskie TUV Thuringen Polska

teoria + warsztaty

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
22 stycznia
26 lutego
18 marca
Szkolenia managerskie TUV Thuringen Polska

teoria + warsztaty

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. Minimalna grupa - 5 osób.

SPRAWDŹ TERMINY

2024 KATOWICE
23-24 stycznia
20-21 lutego
19-20 marca
Certyfikat SUS

Posiadamy certyfikat DEKRY potwierdzający wdrożenie i stosowanie standardu SUS 2.0 (Standard Usług Szkoleniowo- Rozwojowych).

Certyfikat SUS