You are currently viewing REKRUTACJE
Manager ds bezpieczeństwa maszyn

REKRUTACJE

Szukamy pracownika

Poszukujemy do pracy w naszej firmie!

Jeżeli spełniasz kryteria i chcesz dołączyć do naszego zespołu – napisz do nas i wyślij swoje CV.

👉Stanowisko: MANAGER DS BEZPIECZEŃSTWA MASZYN.

✔Na czym będzie polegała Twoja praca:

 • Organizowanie, kontrolowanie i zarządzanie całością prac działu bezpieczeństwa maszyn.
 • Kierowanie zespołem podległych specjalistów.
 • Samodzielne prowadzenie procesów oceny zgodności maszyn oraz opracowywanie raportów z oceny.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn dla współpracowników i Klientów.

Praca związana jest z wyjazdami służbowymi głównie na terenie kraju.

✔Nasze oczekiwania to:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowani absolwenci kierunków elektryka/elektronika, automatyka, mechatronika itp.).
 • Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie, pisanie i rozmowę. Język niemiecki/francuski będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość przepisów i standardów w zakresie bezpieczeństwa maszyn i ich dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów (Dyrektywa Maszynowa, Dyrektywa Niskonapięciowa, Dyrektywa Narzędziowa, normy techniczne, przepisy krajowe).
 • Bardzo dobra znajomość rynku i technicznych środków ochronnych maszyn. Rozeznanie w  sektorze automotive lub branży spożywczej będzie dodatkową zaletą.
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych/pneumatycznych/hydraulicznych oraz rysunku technicznego.
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania analizy ryzyka dla maszyn i bezpieczeństwa układów sterowania.
 • Wysoki stopień samodzielności i inicjatywa, umiejętność kierowania zespołem.
 • Znajomość pakietu office
 • Minimum 5 lat pracy na podobnym stanowisku, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym, np. w obszarze oceny zgodności maszyn, , dostosowania maszyn, projektowania maszyn, utrzymania ruchu itp.
 • Prawo jazdy kat. B.

✔Czego możesz się spodziewać?

 • Atrakcyjnych warunków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Dobrej atmosfery.
 • Ubezpieczenia na życie.
 • Prywatnej opieki medycznej.
 • Niezbędnych narzędzi potrzebnych do wykonywania powierzonych obowiązków.
 • Szkoleń.

CV wyślij na adres: rekrutacja@tuv-thuringen.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Informacje o danych osobowych:

Na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-599 przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód, KRS 0000739616.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 6 ust 1 lit b RODO , w celu podjęcia działań rekrutacyjnych oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody powyżej w celu uczestnictwa w innych procesach rekrutacyjnych Administratora danych.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora danych, zaangażowani w proces rekrutacji oraz realizacji zatrudnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, do czasu odwołania przez Panią/Pana tej zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

– prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),

– prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO),

– prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO),

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do przystąpienia do rekrutacji, a tym samym ich brak będzie skutkował brakiem Pana/Pani udziału,

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

– W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacja@tuv-thuringen.pl