You are currently viewing Praca
ASYSTENT DS KSIEGOWOSCI

Praca

Szukamy pracownika

Poszukujemy do pracy w naszej siedzibie!

Jeżeli jesteś zainteresowany, spełniasz kryteria i chcesz dołączyć do naszego zespołu – napisz do nas i wyślij swoje CV.

👉Stanowisko: Asystent ds. księgowości.

✔Co będziesz robić:

 • Wystawiać faktury sprzedaży
 • Weryfikować poprawność dokumentów księgowych
 • Rejestrować dokumenty księgowe w systemie informatycznym
 • Kontrolować obieg dokumentów księgowych
 • Monitorować i archiwizować dokumenty

✔Co powinieneś/powinnaś umieć:

 • Znać systemy SAGE Symfonia: Handel oraz Finanse i Księgowość
 • Mieć doświadczenie w zakresie dokumentacji zdarzeń gospodarczych
 • Posiadać znajomość obsługi komputera – środowisko MS Office
 • Być odpowiedzialnym, rzetelnym, dokładnym i terminowym członkiem zespołu.

✔Czego możesz się spodziewać?

– atrakcyjnych warunków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,

– miłej atmosfery,

– ubezpieczenia na życie,

– prywatnej opieki medycznej,

– niezbędnych narzędzi potrzebnych do wykonywania powierzonych obowiązków,

– szkoleń.

Wyślij CV na adres: rekrutacja@tuv-thuringen.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

Informacje o danych osobowych:

Na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-599 przy ul. Żeliwnej 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód, KRS 0000739616.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 6 ust 1 lit b RODO , w celu podjęcia działań rekrutacyjnych oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody powyżej w celu uczestnictwa w innych procesach rekrutacyjnych Administratora danych.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora danych, zaangażowani w proces rekrutacji oraz realizacji zatrudnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, do czasu odwołania przez Panią/Pana tej zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

– prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),

– prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO),

– prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO),

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do przystąpienia do rekrutacji, a tym samym ich brak będzie skutkował brakiem Pana/Pani udziału,

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

– W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacja@tuv-thuringen.pl