You are currently viewing Informacja dotycząca COVID-19
koronavirus-informacja-TUV-Thuringen

Informacja dotycząca COVID-19

Audyty w formie zdalnej

Szanowni Państwo
W związku z nadzwyczajną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, kierując się troską o zdrowie Państwa i naszych pracowników, wprowadzamy możliwość prowadzenia ocen (audytów i inspekcji) także w formie zdalnej i częściowo zdalnej, przy użyciu Technik Informacyjno-Komunikacyjnych i przy zachowaniu dodatkowych wymagań bezpieczeństwa. Wybór techniki audytowania musi odbyć się w oparciu o posiadane przez Państwa oraz Centrum Certyfikacji zasoby niezbędne do takiej realizacji procesu oceny. Rekomendujemy Państwu wybór zdalnych technik audytowania w pierwszej kolejności. Oceny w trybie „normalnym” powinny być wykonywane tylko w przypadkach nieuzasadniających wybór zdalnych technik prowadzenia ocen. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w celu uzyskania pomocy w doborze optymalnych dla Państwa rozwiązań.

Z poważaniem                            
Zarząd TÜV Thüringen Polska