You are currently viewing APS#2021-RELACJA
PROCESY ŁĄCZENIA METALI APS2021

APS#2021-RELACJA

Relacja z APS#2021 - MINIMALIZOWANIE KOSZTÓW I NOWE TECHNOLOGIE

Autor- Agnieszka Kiszka – Rzeczoznawca, Inspektor, Specjalista ds Szkoleń Technicznych

 17 czerwca na Wyspie Słodowej we Wrocławiu odbyło się spotkanie w ramach @Automotive Production Support. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „Minimalizowanie kosztów i nowe technologie”.

     Blok tematyczny związany był z procesami łączenia metali w branży automotive, a ja byłam jednym z prelegentów (jedyną kobietą w zacnym gronie ekspertów płci męskiej).

Maciej Ratajczak organizator wydarzenia, przywitał przybyłych gości i przedstawił wszystkich prelegentów. Następnie rozpoczęła się sesja referatowa.

      Pierwszy referat wygłosił prof. Andrzej Ambroziak z Politechniki Wrocławskiej. Profesor znany jest z prac, które stanowią istotne wsparcie dla branży wytwarzania pojazdów.

Politechnika Wrocławska, w tym zespoły badawcze pod kierownictwem Profesora Ambroziaka, od lat badają technologie spajania blach karoseryjnych i innych materiałów cienkościennych.

W swoim wystąpieniu prelegent przestawił efekty prac prowadzonych we współpracy z wieloma ośrodkami badawczymi z całej Europy, a także we współpracy z przedstawicielami przemysłu. Bardzo ciekawym zagadnieniem było spajanie blach sandwichowych i temat napawania addytywnego.

      Kolejnym prelegentem był dr inż. Sebastian Stano, przedstawiciel Zakładu Technologii Spawalniczych Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Spawalnictwa

Dr Stano w branży wytwarzania konstrukcji spajanych jest znany jako wybitny specjalista i prekursor technologii laserowych w Polsce. Pan dr zaprezentował referat dotyczący wysokowydajnego spawania wiązką lasera Remote Welding. 

W swoim wystąpieniu przedstawił różne warianty spawania laserowego, a także spawania hybrydowego. Zaprezentowano możliwości badawcze Instytutu w zakresie realizacji zagadnień z zakresu technologii laserowych.  

      Grzegorz Szczerbowicz przedstawiciel firmy FOGO Robotics zaprezentował profil produkcji realizowany w firmie. Kolejno w referacie zaprezentowano nowatorskie rozwiązania wprowadzone w firmie pozwalające na zoptymalizowanie procesów realizowanych w tracie produkcji.

      Czwartym prelegentem był Marcin Trojan przedstawiciel firmy FANUC. FANUC na rynku polskim jest liderem w dostarczaniu robotów przemysłowych. W branży spawalniczej FANUC dał się poznać jako dostawca solidnych i nowatorskich rozwiązań dla spajania zrobotyzowanego w tym dla technologii FSW (friction stir welding). Firma współpracuje z liderami w dziedzinie innowacyjnych urządzeń realizujących proces spawania. Marcin Trojan zaprezentował flagowe aplikacje dla łączenia elementów cienkościennych. Przedstawiono ciekawe rozwiązania w zakresie kompaktowych robotów do zgrzewania rezystancyjnego.

      Następne wystąpienie dotyczyło technologii laserowych. Bartłomiej Ścibisz Key Account Manager, przedstawiciel IPG Photonics, amerykańskiego lidera w dziedzinie laserów włóknowych, zaprezentował nowości produktowe proponowane przez IPG, głównie w zakresie  laserów różnej mocy. Kolejno zaprezentowano całe spektrum głowic procesowych, w tym najpopularniejsze w przemyśle głowice z oscylacją wiązki. Bardzo ciekawym produktem proponowanym przez IPG Photonics jest system pomiaru głębokości wtopienia w czasie rzeczywistym. Zastosowanie takiego rozwiązania pozawala na uniknięcie konieczności wykonywania czasochłonnych i drogich badań makroskopowych w celu określenia głębokości wtopienia. System umożliwia pomiar szerokości lica spoiny, wysokości nadlewu, również w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję operatora odpowiedzialnego za realizację procesu spawania.

      Kolejne wystąpienie miało charakter prezentacji video. Jacek Ignasiak z firmy Abicor Binzel zaprezentował system optyczny  pozwalający na detekcję złącza i wizualną inspekcję połączenia. System jest przeznaczony dla urządzeń realizujących spawanie łukowe na stanowiskach zrobotyzowanych.  

      Drugą część sesji referatowych rozpoczął dr inż. Artur Wypych, przedstawiciel Politechniki Poznańskiej. Zaprezentował on referat dotyczący nowoczesnych materiałów stosowanych do zabezpieczeń powierzchni. Zastosowanie rozwiązań prezentowanych przez dr Wypycha pozwalają wydłużyć żywotność i trwałość elementów z powłokami pracujących w warunkach obciążenia eksploatacyjnego. Omówiono zastosowania napawania laserowego powierzchni pracujących w warunkach zmiennych temperatur, zmiennych obciążeń i warunków zużycia m.in. w efekcie działania korozji wysokotemperaturowej. Prelegent przedstawił wiele bardzo ciekawych aplikacji opracowanych w ramach prac prowadzonych na Politechnice.

      Następny referat wygłosił Piotr Kiszka, inżynier sprzedaży, opiekun branży automotive z firmy FRONIUS Polska. Wystąpienie dotyczyło funkcji asystenckich stworzonych na potrzeby zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Zaprezentowano bardzo ciekawe stanowiska do zrobotyzowanego spawania metodą TIG. Kolejnym interesującym rozwiązaniem był system wire sense umożliwiający natychmiastową reakcję systemu spawalniczego na wykrycie szczeliny technologicznej. Przedstawiono również inne funkcje asystenckie źródeł spawalniczych FRONIUS, znacznie ułatwiające prowadzenie wysokowydajnego spawania zrobotyzowanego.

      Przyszedł czas na mnie.

W referacie omówiłam przepisy i wymogi dla stanowisk laserowych, a także osób realizujących procesy wykorzystujące wiązkę lasera.  Scharakteryzowałam technologie, a także materiały obrabiane z zastosowaniem wiązki lasera. 

      Przedstawiłam problemy związane z zagadnieniem uznawania technologii spawania wiązką lasera, a także spawania hybrydowego. Omówiłam problematykę ręcznych stanowisk realizujących proces spawania laserowego. Kolejno zaprezentowałam proces certyfikacji personelu odpowiedzialnego za prowadzenie procesów laserowych. W końcowej części wystąpienia zebranym uczestnikom konferencji przedstawiłam najważniejsze obszary działalności naszej jednostki TÜV Thüringen.

      W przedostatnim wystąpieniu zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Adama Bieniasa, który  reprezentował firmę DINSE. W swoim referacie omówił najnowsze rozwiązania DINSE w dla uchwytów spawalniczych. Zaprezentowano rozwiązania dla metody MIG/MAG, które w zasadniczy sposób wpływają na poprawienie wydajności procesu spawania. Rozwiązania proponowane przez DINSE pozwalają także ograniczyć koszty spawania z uwagi na zastosowanie końcówek prądowych ze znacznie poprawioną żywotnością tych elementów.

      Ostatnim prelegentem był Tomasz Danyluk, reprezentujący firmę LENSO. Tomasz Danyluk zaprezentował możliwości  stanowisk oferowanych przez LENSO. LENSO oferuje ciekawe rozwiązania z dziedziny metrologii, również z zakresu metrologii 3D. Produkty LENSO mogą znacznie usprawnić i wspomóc kontrolę jakości.

      Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy konferencji udali się na 2 część spotkania, gdzie w swobodnej atmosferze prowadzono wiele ciekawych dyskusji, wygłaszano opinie na temat aktualnego staniu produkcji w branży automotive i tego jak branża zareagowała na pandemię.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że powrót do stacjonarnych spotkań branżowych jest bardzo cenny i należy wspierać tego typu inicjatywy.

Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym interesującym wydarzeniu.

Do (mam nadzieję) zobaczenia!Agnieszka Kiszka

Rzeczoznawca, Inspektor, Specjalista ds. szkoleń technicznych

 agnieszka.kiszka@tuv-thuringen.pl

 tel. 724 900 96