Logo

Zaproszenie do kontaktu

TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, KRS 0000739616
Kapitał zakładowy 200 000zł, NIP: 634-29-32-448

Kontakt:
tel. +48 724 900 941
tel. +48 724 900 942